ข้าว

เพิ่มผลผลิตข้าวในแปลงนาด้วยธาตุซิลิก้า

วันนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หินแร่ภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุซิลิก้าที่เป็นประโยชน์กับพืชโดยเฉพาะข้าว มาเล่าให้พี่น้องที่กำลังทำนาอยู่ในเวลานี้ได้รับทราบข้อมูล เกษตรกรตัวอย่างของเราในตอนนี้มีชื่อว่า คุณวุฒิชัย สีวัน อยู่บ้านเลขที่เลขที่ 73 หมู่ 8 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปลูกข้าวอยู่บนพื้นที่จำนวน 20 ไร่ เป็นพันธ์หอมปทุม 15 ไร่และไรซ์เบอร์รี่ 5 ไร่ ซึ่งคุณวุฒิชัย สีวัน ได้เล่าว่าแต่ก่อนได้ทำการเกษตรโดยปลูกข้าวด้วยสารเคมี โดยการใช้สารเคมีของพี่วุฒิชัย สีวัน นั้นจะทำให้คุณภาพของดินเสื่อมลง สุขภาพร่างกายเริ่มอ่อนแอลง ต้นทุนในการปลูกข้าวแต่ละครั้งนั้นจะสูง บางครั้งสารเคมีก็เอาโรคและแมลงต่างๆไม่อยู่ ผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยดีซึ่งจะได้อยู่ประมาณ 50 ถังต่อไร่เท่านั้นเอง ปัจจุบันพี่วุฒิชัย สีวัน ได้ศึกษาข้อมูลการปลูกข้าวและได้มาเจอชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ทางทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้แนะนำการปลูกข้าวแบบเบื้องต้นคือ การปรับปรุงบำรุงดินให้ดีและทำให้ต้นและใบข้าวแข็งแกร่งแข็งแรงซึ่งการปรับปรุงบำรุงดินนั้นพี่วุฒิชัย สีวัน ได้ใช้พูมิช-ซัลเฟอร์หว่านรองพื้นก่อนทำเทือกในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อพี่วุฒิชัย สีวัน ได้หว่านเมล็ดพันธ์จนข้าวโตพี่วุฒิชัย สีวันได้เห็นความแตกต่างว่าดินจะฟูนุ่มขึ้นค่า PH ของดินดี ส่วนทางใบจะใช้ซิลิสิคแอสิค ที่เป็นสารพิเศษ เป็นสารซิลิก้าที่สกัดมาแล้ว(แบบเข้มข้น) ที่ใช้ฉีดพ่นตั้งแต่ข้าวเริ่มมีใบอีกทางหนึ่งทำให้สภาพต้นจะแข็งแกร่งแข็งแรงมาก ทนโรคต่อและแมลงดีมาก เมื่อพูดถึงเรื่องต้นทุนการปลูกข้าวจะต่ำมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่ใช้สารเคมีซึ่งตอนนี้ต้นทุนก็ยังต่ำกว่าแปลงของเพื่อนบ้านมาก ผลผลิตตอนนี้ที่เมื่อก่อนได้ 50 ถัง/ไร่ตอนนี้ก็ได้ไม่ต่ำกว่า 80 ถัง/ไร่คือยังไงอย่างไม่ได้ๆก็ต้องได้ 80 ถัง/ไร่แน่นอน ทำให้ตอนนี้พี่วุฒิชัย สีวัน จะมีกำไรต่อการปลูกข้าว 1 ครั้งอย่างมาก และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของการใช้พูมิช-ซัลเฟอร์และซิลิสิค แอสิค ในการปลูกข้าวและได้ผลจริงเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหากับการปลูกข้าว เรื่องดิน เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชก็สามารถโทรมา
สอบถามกับทางฝ่ายวิชาการของชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้ที่ 02-9861680-2 หรือสอบถามมาที่นายจตุโชค จันทรภูมี(ผู้เก็บข้อมูล) โทร.0859205846 / LINE ID : tga001 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เขียนและรายงานโดย : นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro@hotmail.com
แนะนำติชม thaigreenagro@gmail.com