เห็ดทั่วไป, สารพันเห็ด

เพาะเห็ดเชิงธุรกิจ เริ่มต้นที่ความต้องการของตลาด ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง

ด้วยความหลากหลายชนิดและคุณค่าทางโภชนาการที่สูงของเห็ด อีกทั้งยังนำไปประกอบเป็นอาหารได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว มังสวิรัติ ขนมขบเคี้ยวฯลฯ ส่งผลทำให้ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 95 ของการผลิตทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท หรือแม้แต่ตลาดส่งออกที่แม้ว่าจะมีเพียงร้อยละ 5 ของการผลิตทั้งหมดก็ตาม มูลค่าการส่งออกเห็ดสดเห็ดแปรรูปของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจฟาร์มเห็ดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการทำเป็นอาชีพหลัก รองหรือเสริมหารายได้เข้าครอบครับ

ด้วยงานวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของเห็ดมีอยู่ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถจะต่อยอดธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย เช่น ยารักษาโรค เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม ฯลฯ และนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความต้องการเห็ด มีโอกาสขยายตลาดได้กว้างขึ้น เพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจได้มากขึ้นในอนาคต แต่ก็มีผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องล้มเลิกกิจการ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ถึงแม้การเข้าสู่ตลาดค่อนข้างจะง่ายและน่าสนใจก็จริง แต่ผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาวิธีการ แนวทางการดำเนินงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน อันดับแรก…ที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจประเภทนี้คือ ความต้องการของตลาดและแหล่งรับซื้อเห็ด เพื่อที่จะเป็นตัวรองรับผลผลิต และสามารถที่จะกำหนดลักษณะของเห็ดที่จะทำการผลิตออกมาได้ จากนั้นก็ควรศึกษาถึงกระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกเชื้อ ระบบการผลิตเห็ด จนถึงขั้นตอนในการดูแลรักษา ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อาจจะทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน หรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680 -2) หรือผู้เขียน (081-3983128) Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003, tga004, @thaigreenagro

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
สอบถามเสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com