ข่าวเกษตร

เพาะเห็ดสร้างรายได้ เป็นอาชีพเสริมที่น่าลอง

การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ซึ่งจัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่เป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไป เป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเชื้อที่สั้น เพาะได้เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อน เพราะเห็ดชอบอากาศเย็นชื้น ในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะ เพราะเป็นวัสดุที่ให้ผลผลิตสูงและเก็บผลผลิตได้นาน อย่างที่ไทยกรีนอะโกรฟาร์มอายุเฉลี่ยต่อรุ่นๆก็ประมาณ 5-6 เดือน เนื่องจากผสมหินภูเขาไฟเป็นวัตถุดิบ อีกอย่างภูฐานเป็นเห็ดที่เพาะง่าย ดูแลรักษาง่าย คุ้มทุนเร็ว นอกจากใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ยังมีวัสดุหลายอย่างที่สามารถนำมาเพาะได้ เช่น ฟางข้าว แต่วิธีการอาจจะซับซ้อนกว่าและระยะเวลาในการให้ผลผลิตที่สั้นกว่า และนี้คือเหตุผลที่แนะนำขี้เลื่อยไม้ยางพารา
สูตรอาหารเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานในถุงพลาสติก
1.ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กก.
2.รำละเอียด 9 กก.
3.พูมิชซัลเฟอร์ 3 กก.
4.น้ำหรือความชื้น 60-70%
วิธีดำเนินงาน
1.ผสมวัสดุเพาะเห็ด (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กก.+รำละเอียด 9 กก.+พูมิชซัลเฟอร์ 3 กก.+น้ำหรือความชื้น 60-70%)ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
2.บรรจุส่วนผสมลงในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6.5×12.5 น้ำหนัก 800 กรัม/ถุง
3.รวบปากถุงบีบไล่อากาศออก แล้วอัดถุงให้แน่น ใส่คอขวดพลาสติก ปิดสำลี ตามด้วยจุกประหยัดหรือกระดาษ
4.นำเข้าตู้หรือหม้อนึ่ง นึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิประมาณ 95-100 องศาเซลเซียส นานประมาณ 3 ชั่วโมง
5.เมื่อนึ่งครบ 3 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นก่อน จากนั้นนำถุง/ก้อนเห็ดมาหยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน
6.จากนั้นก็นำก้อนเชื้อที่หยอดเชื้อเรียบร้อยแล้วเข้าโรงเรือนเพื่อก้อนรอให้เชื้อเดินเต็ม ประมาณ 30 วัน
7.เมื่อเชื้อเห็ดในก้อนเดินเต็ม ก็นำไปเปิดดอก โดยเริ่มจากเปิดจุกประหยัดหรือกระดาษ ดึงสำลีออก รดน้ำโดยการฉีดพ่น สเปรผ่านหน้าก้อน 3 เวลา (เช้า เที่ยง เย็น) จากนั้นก็คอยตรวจสอบเก็บผลผลิตและให้น้ำทุกวัน
การเก็บดอกเห็ดให้ดึงดอกเห็ดออกมาทั้งโคนอย่าให้มีเศษของก้านดอกติดอยู่ในปากถุงเพราะจะทำให้ดอกรุ่นหลังออกมาไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเน่าได้ และหลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วให้รดน้ำเพื่อปรับสภาพความชื้นทันที ส่วนเรื่องโรคของเห็ดนางฟ้าภูฐานคงหนีไม่พ้น ราดำ ราเขียว ไรไข่ปลาและราส้ม ส่วนใหญ่ที่เจอมากๆก็เป็นราดำและราเขียว ซึ่งจะเกิดในช่วงพักก้อนเชื้อ ทั้งนี้อาจจะติดเชื้อมาจากตอนหยอดหรือใส่เชื้อเห็ด เนื่องจากสถานที่มีลมแรงหรือไม่สะอาด หรืออาจเกิดจากขั้นตอนการนึ่งก้อนเชื้อที่ใช้ความร้อนไม่สูงพอก็เป็นได้เช่นเดียวกัน
Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com