ปลากัด, ปลาสวยงาม

เพาะพันธุ์ปลากัดยักษ์ยากกว่าปลากัดทั่วไป

NULL

“ ปลากัดยักษ์ ” ตัวแรกเป็นปลากัดหม้อสีเขียวที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลากัดหม้อทั่วไป เกิดจากการผ่าเหล่า คุณนธี รัตนพิเชษฐ์ ชาวอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบและได้มีความพยายามคัดปลากันที่มีขนาดใหญ่และผ่าเหล่านี้มาใช้เพื่อ

fiogf49gjkf0d

การผสมพันธุ์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนมาถึง พ.ศ. 2544 ได้พันธุ์ปลากัดยักษ์จำนวนหนึ่งและได้เผยแพร่จนเป็นที่ฮือฮามาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ในขณะนี้ปลากัดยักษ์จะเป็นที่รู้จักและมีตลาดอยู่ในเฉพาะกลุ่มแต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ตลาดต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น ฯลฯ เริ่มมีการสั่งซื้อเข้ามา ความก้าวหน้าในเรื่องของพัฒนาพันธุ์ปลากัดยักษ์ของไทยขณะนี้พัฒนาไปได้หลายสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ครีบสั้น, สายพันธุ์ครีบยาว, สายพันธุ์หางคู่ และสายพันธุ์ป่า เป็นต้น ในเรื่องของสีสันพัฒนาได้ทุกสายพันธุ์เหมือนกับปลากัดทั่วไป

          คุณนธี ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างปลากัดยักษ์กับปลากัดหม้อทั่วไป สิ่งแรกที่เห็นชัดเจนคืนขนาดของปลากัดยักษ์จะมีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า ปลากัดยักษ์เมื่อเลี้ยงให้โตเต็มที่วัดความยาวจากปากถึงปลายหางได้ถึง 3-4 นิ้ว มีน้ำหนักตัวถึง 10 กรัม คนที่จะซื้อปลากัดยักษ์มาเลี้ยงควรจะซื้อเมื่อปลายมีอายุได้อย่างน้อย 5 เดือน จะเห็นขนาดของตัวปลาได้ชัดเจน (โดยทั่วไปแล้วปลากัดหม้อเมื่อเลี้ยงไปได้ 5 เดือนจะไม่โตแล้วในขณะที่ปลากัดยักษ์ยังเจริญเติบโตได้ต่อไป) ในช่วงปลาเล็ก 1-2 เดือน แยกได้ยากมากไม่ควรซื้อเพราะอาจจะถูกหลอกได้

          ปลากัดยักษ์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีอายุได้ประมาณ 8 เดือน เป็นระยะจะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ คุณนธีได้เล่าถึงวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ เช่น ต้องการปลากัดยักษ์หางยาว จะต้องเริ่มต้นจากการนำปลากัดยักษ์มาเป็นพ่อพันธุ์และใช้ปลากัดจีนเป็นแม่ ลูกที่ผสมได้ออกมาจะมีเลือด 50% เราจะทำการคัดเลือกลูกที่ออกมาโดยเน้นที่มีขนาดตัวใหญ่และหางยาวในแต่ละครอกหรือต่างครอกนำมาผสมพันธุ์กันเรื่อย ๆ จนได้ขนาดและสีสันเป็นที่น่าพอใจ ในเรื่องของการผสมพันธุ์ปลากัดยักษ์นี้ถือได้ว่ายากกว่าการผสมพันธุ์ปลากัดหม้อ มีลักษณะเหมือนหวงพันธุ์ ที่ผ่านมาจะพบอุปสรรคในการผสมพันธุ์มากมาย เช่น ตัวเมียไม่ยอมท้อง, ไม่ยอมรัด, ตัวผู้ไม่ก่อหวอดบ้าง, ตัวผู้กัดตัวเมียตายบ้างหรือปล่อยลงไปแล้วไม่ยอมผสมพันธุ์กันเป็นเพื่อนกันก็มี ในการผสมพันธุ์ปลากัดยักษ์ในแต่ละครอกนั้นจะได้ไข่ครั้งละประมาณ 300-500 ฟอง คนที่มีฝีมือดีเท่านั้นที่จะอนุบาลให้รอดตายได้เต็มที่ประมาณ 200 ตัวเท่านั้น และในแต่ละครอกจะคัดลูกปลาที่เป็นปลากัดยักษ์ได้เพียง 10-30% เท่านั้น ที่เหลือจะเป็นปลากัดธรรมดา

          ราคาซื้อขายลูกปลากัดยักษ์จะมีราคาแพงกว่าปลากัดทั่วไป เนื่องจากหายากและผสมพันธุ์ได้ยาก ราคาเฉลี่ยตัวละ 300 บาท ส่วนปลาใหญ่ที่มีสีสันสวยงามและใช้ในการผสมพันธุ์ได้แล้วราคามีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น

ที่มา : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. สัตว์สวยป่างาม, เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2547 หน้า 10.