ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

เพาะพันธุ์ขายลูกปลาอโรวาน่า…เสริมรายได้ช่วยสร้างราศีคนเลี้ยงปลา

NULL

ปลาอโรวาน่า หรือ ปลามังกร เป็นปลาน้ำจืดโบราณ ที่ปัจจุบันเป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพง สนนราคาซื้อขายกันตามท้องตลาดมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนบาท ขึ้นอยู่กับขนาด สีสันและความสวยงาม นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมกันในหมู่ของผู้รักปลาและสนใจในการเลี้ยงปลาเฉพาะกลุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะ เนื่องจากมีความเชื่อว่าปลาอโรวาน่าเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ จะเสริมวาสนา บุญบารมี และความมานะอดทนให้แก่ผู้เลี้ยง

fiogf49gjkf0d

          สำหรับปลาอโรวาน่าในเมืองไทย จะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “ปลาตะพัด” มักพบอาศัยอยู่ในลำธารน้ำแถบ จ. ระยอง จันทบุรี และตราด และแม่น้ำลำคลองหลายสายใน จ. สุราษฎร์ธานี และสตูล ซึ่งปัจจุบันปลาตะพัดสายพันธุ์ไทยจัดเป็นปลาที่หายากและมีจำนวนน้อยในธรรมชาติ จะพบในแหล่งน้ำเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย

          ทั้งนี้ กรมประมง โดยศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี จึงได้เริ่มศึกษาวิจัยเพื่อเพาะและขยายพันธุ์ปลาตะพัดสีเขียวและสีเงินสายพันธุ์ไทย โดยเริ่มจากการรวบรวมจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในคลองแสงและเขื่อนรัชชประภา จนสามารถเพาะพันธุ์ได้ครั้งแรกในปี 2531 ต่อจากนั้นในปี 2533 สามารถเพาะพันธุ์ปลาตะพัดสีทองสายพันธุ์อินโดนีเซียได้ และในปี 2536 ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่าเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้

          นางสาว สุวีณา บานเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้เริ่มศึกษาวิจัยเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาตะพัดสายพันธุ์ไทยตั้งแต่ปี 2529 เนื่องจากเห็นว่า ปลาตะพัดในธรรมชาติเริ่มมีจำนวนลดลง และหาได้ยากมากขึ้น จนกระทั่งประสบความสำเร็จในปี 2531 ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงมีการเพาะและขยายพันธุ์ปลาตะดัดสายพันธุ์ไทยอย่างต่อเนื่อง เน้นในการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปลาตะพัดสายพันธุ์ไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

          นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเพาะและขยายพันธุ์ปลาตะพัด หรือที่รู้จักกันในวงการปลาสวยงามว่า “ ปลาอโรวาน่า ” สายพันธุ์อื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะปลาอโรวาน่าเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้ที่ศูนย์เพาะและขยายพันธุ์ได้เป็นผลสำเร็จในปี 2536 และได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง ตลอดจนแนะนำวิธีการเพาะและขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายลูกปลาสร้างรายได้

          ด้านนาย นพดล จินดาพันธ์ นักวิชาการประมง 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ปลาตะพัดสายสีเขียวและสีเงินสายพันธุ์ไทยที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ จะเน้นในเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นปลาใกล้สูญพันธุ์ อยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่าจึงไม่สามารถซื้อขายหรือจำหน่ายได้ และยังห้ามมีไว้ในครอบครอง ส่วนปลาอโรวาน่าเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้ เป็นปลาที่สวยงามที่ซื้อขายกันในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย และมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากเพาะและขยายพันธุ์ได้จึงส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรนำไปประกอบอาชีพด้านการเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่าและลูกปลาอโรวาน่าจำหน่าย

          ปัจจุบันศูนย์ ได้ผลิตและจำหน่ายลูกปลาอโรวาน่าเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้ โดยตั้งราคาจำหน่ายลูกปลาอโรวาน่าขนาด 2- 4 นิ้ว ราคาตัวละ 130 บาท ขนาด 4- 6 นิ้ว ตัวละ 250 บาท และขนาด 6- 8 นิ้ว ราคาตัวละ 500 บาท โดยจำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายจะเข้าโครงการกองทุนหมุนเวียนในการผลิตปลาพันธุ์ดีและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

          “ขณะนี้สามารถผลิตลูกปลาอโรวาน่าได้เดือนละ 400-500 ตัว หรือต่อปีประมาณ 2,000-3,000 ตัว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เฉพาะใน จ. สุราษฎร์ธานีเองก็ยังไม่พอจำหน่าย นอกจากนั้นยังมีออเดอร์มาจากพ่อค้าจากตลาดในกรุงเทพฯ อีกหลายราย ส่วนจุดที่ทำให้ปลาอโรวาน่าเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นเนื่องจาก ปลาอโรวาน่าเป็นปลาที่สวยงาม และมีความเชื่อว่าเป็นปลานำโชค ขณะเดียวกันราคายังคงที่ตลอดไม่มีตก จึงน่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจของเกษตรกร” นายนพดลกล่าว

          สำหรับเทคนิคการเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์จำหน่ายนั้น สิ่งที่เกษตรกรต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ การจัดการพ่อแม่พันธุ์ เน้นความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ เพื่อจะได้ลูกปลาที่สมบูรณ์ และหากเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ควรจะเลี้ยงในบ่อดินจะดีกว่าการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่จะให้ลูกปลาได้ปีละ 2-3 ครั้ง ในขณะที่การเลี้ยงในบ่อดินสามารถผลิตลูกปลาได้เกือบทุกเดือนและได้ปริมาณมาก นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี

          ส่วนแผนงานในการศึกษาวิจัยปลาอโรวาน่า นายนพดลกล่าวว่า ในการศึกษาวิจัยปลาอโรวาน่าเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการเพาะและการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกปลาจำนวนมาก ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้เป็นอาชีพผลิตลูกปลาป้อนเข้าสู่ตลาดปลาสวยงามที่ยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปลาตะพัดสีเขียวสายพันธุ์ไทยอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อผลิตให้ได้ลูกจำนวนมากเช่นกัน เพื่อให้ชื่อหลุดจาก พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า และสามารถซื้อขายได้อย่างเสรี เพราะปลาตะพัดสีเขียวสายพันธุ์ไทยก็จัดเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

          สำหรับเกษตรกรหรือผู้ใดที่สนใจต้องการคำแนะนำหรือข้อมูลเทคนิคการเพาะและขยายพันธุ์ปลาอโรวาน่าเงินสายพันธุ์อเมริกาใต้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 20 หมู่ที่ 7 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7727-4580-1, 0-7728-6947, 0-7727-4233 โทรสาร 0-7728-6919

ที่มา : โลกเกษตร. เดลินิวส์. ฉบับที่ 20,466 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หน้า 12