โรคแมลงศัตรูพืช, โรคและศัตรูไม้ผล

เพลี้ยไฟในส้มควบคุมป้องกันได้ด้วยชีวภาพ

เพลี้ยไฟส้ม Scirtothrips dorsalis เป็นแมลงปากดูดที่ทำความเสียหายให้กับส้มเขียวหวานระยะยอดอ่อนและผลอ่อน โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ดอก และผลอ่อน ทำให้ใบมีลักษณะผิดปกติ ใบแคบ เรียวและกร้าน การทำลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน นับตั้งแต่กลีบดอกร่วงจนถึงผลส้มเขียวหวานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลอ่อนที่ถูกทำลายจะปรากฏเป็นวงสีเทาเงินบริเวณขั้วผล และก้นผล หรือเป็นทางสีเงินตามยาวของผล สำหรับผลอ่อนที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายอย่างรุนแรงจะแคระแกรน ผลผลิตที่ได้จึงด้อยคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

 

  

 

ลักษณะการระบาด

  1. ตัวเต็มวัย เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตรสีเหลืองอ่อน มีปีก 2 คู่ลักษณะแคบยาวประกอบด้วยขนเป็นแผง เพศเมียตัวใหญ่กว่าเพศผู้ วางไข่ในเนื้อเยื่อบนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบ ยอดอ่อนและผลอ่อน
  2. ไข่ คล้ายเมล็ดถั่ว สีขาวใส ขนาดยาว 0.2 – 0.3 มิลลิเมตร
  3. ตัวอ่อน ฟักใหม่ ๆ สีขาวใส หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส เคลื่อนที่รวดเร็วมาก มักซ่อนตัวอยู่ภายใต้กลีบเลี้ยงของดอกและผล
  4. ดักแด้ สีเหลือง มีหนวดทางด้านหลังของลำตัวซึ่งจะพบการระบาดระยะส้มแตกใบยอดอ่อน ดอก และผลอ่อน พบมากช่วงเดือน มกราคม- มิถุนายน หรือในช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง

แนวทางควบคุมป้องกัน

  1. หมั่นตรวจแปลงส้มที่แตกใบอ่อนโดยสุ่ม 10 ต้นๆ ละ 5 ยอด แล้วลองเคาะยอดอ่อนลงบนแผ่นกระดาษขาวก่อนสังเกตผล
  2. ให้ใช้สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กานพลู ตะไคร้หอม (ไทเกอร์เฮิร์บ ) 250 กรัม ร่วมกับสารสกัดจากใบยาสูบไพเรี่ยม 300ซีซี. และซิลิซิค แอซิค 50 กรัม) ต่อน้ำ 200 ลิตร
  3. สลับกับฉีดพ่นคัทอ๊อฟ ร่วมกับฟอร์แทรน อย่างละ 250กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร บนใบใต้ใบให้ชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ ทุกๆ 3-5 วันครั้งช่วงระบาดรุนแรง หากต้องการควบคุมการระบาดควรขยับฉีดพ่นออกมาเป็นทุกๆ 7-10 วันครั้งแทน

มิตรเกษตรท่านใดที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680 -2 หรือนักวิชาการชมรมฯ 081-3983128 สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อสินค้ากรุณา….. @thaigreenagro

 

  

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com