ข่าวเกษตร

เพลี้ยไก่แจ้

NULL


เพลี้ยไก่แจ้ ในตัวเต็มวัยจะวางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อพืช ทำให้เห็นเป็นวงสีเหลืองหรือน้ำตาลตามใบเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มหนึ่งมีประมาณ 8-14 ฟอง หลัง จากนั้นไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนขนาดยาวประมาณ 3 มม. และมีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัว โดยเฉพาะด้านท้ายของลำตัวมีปุยสีขาว คล้าย ๆ กับหางไก่ จึงได้ชื่อว่า เพลี้ย ไก่แจ้หรือ เพลี้ยไก่ฟ้า

fiogf49gjkf0d

 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนที่ยังไม่โตเต็มที่ ทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโตและเล็กผิดปกติ เมื่อระบาดมาก ๆ ใบจะหงิกงอ แห้งและร่วงหมด และยังทำให้ยอดอ่อนแห้งและตายได้ ตัวอ่อนของเพลี้ยชนิด นี้จะขับสารสีขาวออกมา เป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารสีขาว ขับออกมา ระยะที่ทำลายมากที่สุดคือระยะตัวอ่อน แมลงชนิดนี้ทำความเสียหายให้กับทุเรียนพันธุ์ชะนีมากที่สุด.


 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 09:46 น.


 http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Columnid=50722&NewsType=2&Template=1