โรคแมลงศัตรูพืช

เพลี้ยในฝรั่ง

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชที่จะดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืช เมื่อดูดเสร็จแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานเหนียวๆ ทำให้เกิดราดำเคลือบบางส่วนของใบพืชไว้ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง นอกจากนี้ยังทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต หรือทำให้ใบไม้ผิดรูปหรือร่วง ทำให้ใบเหลือง ในเพลี้ยแป้งบางชนิดยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่พืชได้ด้วย

เจ้าเพลี้ยแป้งนี้มักระบาดหนักในช่วงที่อากาศร้อนและชื้น เราอาจเห็นเป็นราดำตามมา เพราะน้ำหวานที่เพลี้ยแป้งผลิตออกมามากจะกลายเป็นรา ซึ่งจะลุกลามจนทำให้ต้นไม้ตายได้ ผู้เขียนจึงจะขอแนะนำวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งให้หมดไป โดยการใช้เชื้อบิวเวอร์เรีย (Beauveria Bassiana spp.) มีชื่อการค้าว่า “คัทออฟ (Cut off)” ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้เปียกชุ่มทั่วทั้งต้น เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดเพลี้ยแป้งได้แล้ว

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนนวพร คุ่ยประเสริฐ (ฝ่ายขายภาคอีสานตอนบน)

092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]