จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

เพลี้ยหอยเกล็ด

เพลี้ยหอยเกล็ด เป็นเพลี้ยหอยในวงศ์ Diaspididae ซึ่งพบในประเทศไทยอยู่แล้ว การทำลายของเพลี้ยหอยเกล็ด   จะสร้างความเสียหาย​ด้วยการ ดูดกินน้ำ

เลี้ยงจากใบ กิ่งดอก และผล เพลี้ยหอยเกล็ด มีลักษณะเกล็ดสีขาวนูน ขึ้นปกคลุมเกือบทุกส่วน ทั้งส่วนยอด ลำต้น กิ่ง เหง้า  หากเพลี้ยหอยเกล็ด เกาะที่กิ่งมากๆ

อาจทำให้กิ่งแห้งตาย ทำให้ต้นโทรมไว ชะงักการเจริญเติบโต และอาจยืนต้นตายได้ ช่วงที่ฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศแห้งให้ระวังการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดให้ดี

เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบ เพลี้ยหอยเกล็ดในแปลง ให้ตัดแล้วนำไปเผาไฟนอกแปลง เพลี้ยหอยเกล็ด นี้จะมีผิวเป็นไขที่หนาเป็นเสมือ

นเกราะป้องกัน ทำให้เกษตรกรหลายท่านชอบคิดว่าจะต้องใช้สารเคมีชนิดดูดซึมจึงจะได้ผลดีในการป้องกันและกำจัด เพลี้ยหอยเกล็ด  แต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้

พวกจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ในการกำจัด เพลี้ยหอยเกล็ด  ได้เหมื่อนกันวันนี้ผู้เขียนมีแนวทางในการกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดแบบปลอดสารพิษหรือใช้พวกชีวภัณฑ์ในการ

กำจัดมาฝากกันครับ ผู้เขียนจะให้สารชีวภัณฑ์ 3 ตัวในการกำจัดเพลี้ยหอยเกล็ดคือ ให้ใช้ เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ชื่อทางการค้าคือ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม)

กับ คัทอ๊อฟ(บูวาเรีย) ก่อนที่จะนำเชื้อ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) กับ คัทอ๊อฟ(บูวาเรีย) ไปผสมกันกับน้ำฉีดพ่นนั้น ให้นำ แอดจั๊สท์ มาเติมผสมกับน้ำก่อนและกวน

ให้เข้ากัน ในอัตรา น้ำอ่อนให้ใช้ 5-10ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  ถ้า น้ำทั่วไป ให้ใช้10-20ซี.ซี. ต่อน้ำ 20ลิตร และน้ำกระด้าง ให้ใช้15-38ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อผสม

กับน้ำเข้ากันแล้ว จึงค่อยนำเชื้อ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) กับ คัทอ๊อฟ(บูวาเรีย)ในอัตรา 25-50 กรัม  เทใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใต้

ใบบนใบ ให้ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน/ครั้ง ในกรณีระบาดหนัก ก็ทุก3วันครั้ง ซึ่งแอดจั๊สท์ มีคุณสมบัติ ช่วยปรับ P H ของน้ำ เพื่อปรับน้ำให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพของ

เชื้อ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) กับ คัทอ๊อฟ(บูวาเรีย) ให้ออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น แอดจั๊สท์ ยังมีคุณสมบัติในเรื่องดูดซึม  ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ จึงช่วยให้สารต่างๆ กระ

จายตัวและ เปียกพื้นผิวได้ง่ายกว่าเดิม ทำให้ เชื้อ ฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม) กับ คัทอ๊อฟ(บูวาเรีย)เกาะตัวเพลี้ยหอยเกล็ด และดูดซึมเข้าตัวเพลี้ยหอยเกล็ด ได้ดีและ

ไวขึ้น เพียงเท่านี้ เพลี้ยหอยเกล็ด จะค่อยๆลดลงและหมดไปจากแปลง แถมไม่ส่งผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และแมลงที่มีประโยชน์อีกด้วย

 

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com