ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เฝ้าระวังไฟป่า-หมอกควันตลอด24ชั่วโมง

fiogf49gjkf0d

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายอมร ต่อเจริญ ผอ.สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้รับรายงานจากนายศักดิ์ชัย  จงกิจวิวัฒน์  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด  คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย  พะเยา แพร่ น่าน และตาก ว่า ในปีนี้ภาพรวมการเกิดไฟป่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน  ทั้งในส่วนของจำนวนครั้งและพื้นที่ความเสียหาย โดยจำนวนครั้งที่เกิดห้วงเดือน ต.ค.-ก.พ. เปรียบเทียบกันลดลงกว่า 700 ครั้ง ส่วนจำนวนพื้นที่ลดลงกว่า 4,000 ไร่ ขณะที่จุดฮอตสปอร์ตตรวจพบน้อยลงอย่างชัดเจนแทบทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม  ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าโดยหลักยังมาจากฝีมือมนุษย์ที่เข้าไปเผาป่าเพื่อหาของป่า การลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ป่า และการเผาโดยไม่มีการควบคุม

fiogf49gjkf0d

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า  รายงานอีกว่า แม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ยังมีบางจุดที่พบความผิดปกติของค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครตอน (พีเอ็ม 10) ที่เกินกว่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คือที่จังหวัดแพร่ และลำปาง  ดังนั้นจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่าเหตุใดค่าฝุ่นละอองจึงเกินมาตรฐาน ในขณะที่จุดฮอตสปอร์ตวัดระดับความร้อนลดลง เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้ที่ตัวชี้วัดอยู่ในเขตเมืองทำให้การวัดเกิดความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าหรือหน่วยเสือไฟเข้าไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที ซึ่งหากประชาชนพบเห็นเหตุไฟป่าหรือเหตุร้ายต่าง ๆ สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติฯ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2556
http://www.dailynews.co.th/agriculture/191506