สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ, ประมง-สัตว์น้ำ

เปิดหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงติวเข้มนักวิชาการ12ชาติ

 ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ The Third Country Training Programme on Advanced Freshwater Aquaculture 2008 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงและสำนักงานความร่วมมือ

fiogf49gjkf0d

 


 


เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร : TICA) พร้อมด้วย Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยมีนักวิชาการประมงจาก 12 ประเทศ จำนวน 20 คน ที่ให้ความสนใจ เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ กัมพูชา พม่า ภูฏาน ศรีลังกา มองโกเลีย มาดากัสการ์ เวียดนาม เนปาล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และไทย


 


 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องชีววิทยา การสืบพันธุ์ สุขภาพสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์ม และเพื่อฝึกฝนพัฒนาเทคนิคในการผสมพันธุ์ปลา การทำอาหารมีชีวิต การทำอาหารสำเร็จรูป การวิเคราะห์สารอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแปลงเพศปลานิล การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ฮอร์โมนแบบต่างๆ และการสร้างสูตรอาหารและผลิตอาหาร รวมทั้งการเตรียมอาหารมีชีวิตสำหรับลูกปลา


 


 อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเริ่มก่อตั้งโดยความร่วมมือจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นผ่านสถาบัน JICA และให้มีจัดฝึกอบรมในประเทศไทย ซึ่งคาดหวังว่านักวิชาการประมงจากนานาประเทศ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากประเทศไทยกลับไปพัฒนาการประมงของแต่ละประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=109001