การเกษตร, ข่าวเกษตร

เปิดรับออเดอร์‘ยางล้อประชารัฐ’ n มาตรฐาน‘มอก.’ติดตั้งฟรีศูนย์‘FIT’ทั่วประเทศ

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า
กยท.ได้ขยายตลาดยางทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้กับยาง
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2560
มีความต้องการใช้ยางจาก 9 หน่วยงานภาครัฐรวมกัน 25,274 ตัน มูลค่า 16,925 ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ส่วนปี 2561
ขณะนี้ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งความต้องการใช้เข้ามาแล้ว
คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่าปี 2560

นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการยางล้อประชารัฐ ในการผลิตยางล้อรถ
อาทิ จักรยานยนต์ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง รถกระบะ รถตู้
ที่ใช้ส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น โดยใช้ชื่อว่า
“TH-TYRE”
หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาไทยว่า ไทไทร์
เป็นยางที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มอก. ในราคาที่เป็นธรรม
ซึ่งขณะนี้วางจำหน่ายแล้ว แต่เพื่อไม่ให้เกิดภาระเรื่องการเก็บสต๊อกสินค้า
จึงได้เปิดช่องทางการขายแบบรับคำสั่งซื้อ (
Order) ก่อนการผลิต
โดยสามารถยื่นคำสั่งซื้อและจำนวนได้ที่ สำนักงาน กยท. ทุกแห่ง
และสามารถซื้อในนามนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปได้ โดยจะได้รับสินค้าภายใน 15 วัน
และสามารถนำยางไปใส่ล้อได้ที่ศูนย์บริการของยางดีสโตน หรือที่ศูนย์
FIT
AUTO ของ ปตท. ทั่วประเทศได้ฟรี

การดำเนินโครงการยางล้อประชารัฐที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย
มีส่วนทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการขยายตลาดมากขึ้น
กยท.ได้เปิดให้บริษัทเอกชนผู้ผลิตล้อยางยี่ห้ออื่นๆที่สนใจ
เข้าร่วมดำเนินโครงการยางล้อประชารัฐได้เช่นเดียวกับบริษัท ดีสโตน
แต่จะต้องใช้ยางจากเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยตรงเท่านั้น
เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์ทั้ง 3 ฝาย คือ กยท. ผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวสวนยาง

ดร.ธีธัชกล่าว

ขณะนี้ความต้องการใช้ยางยังมีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐนั้น
หากมีการนำยางไปใช้เป็นส่วนผสมเป็นซับเบตในการสร้างถนน
จะทำให้ความต้องการใช้ยางในการทำถนนเพิ่มขึ้นมหาศาล ส่วนโครงการยางล้อประชารัฐ
หากหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานหันมาใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้นภายใต้กิจกรรมต่างๆ
ความต้องการใช้ยางก็จะเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน
ผู้ว่าการ
กยท.กล่าว

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 13/9/60

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/291705