ปลากัด, ปลาสวยงาม

เทคนิคและเคล็ดลับในการเลี้ยงปลากัดให้ชนะการประกวด

NULL

                เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยหันมาเลี้ยงปลากัดเป็นปลาสวยงามกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องให้ออกซิเจน ใช้เนื้อที่น้อยและที่สำคัญเป็นปลาที่มีศักยภาพในการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีสันที่หลากหลายไปได้เรื่อย ๆ อย่างกรณีของ คุณปฏิภาณ สมะพันธุ เลี้ยงปลากัดอย่างจริงจังมานานเพียง 2 ปีเท่านั้น (ก่อนหน้านั้นเคยเลี้ยงปลาเงิน-ปลาทองและปลาหมอสี) เริ่มจากเลี้ยงปลากัดเพื่อความเพลิดเพลิน ต่อมาได้ทดลองส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายจนเป็นที่รู้จักกันในวงการเลี้ยงปลากัดว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีเทคนิคและเคล็ดลับในการเลี้ยงปลากัดให้ชนะการประกวด

fiogf49gjkf0d

                ปัจจุบันคุณปฏิภาณเลี้ยงปลากัดอยู่ประมาณ 300 ตัว ในการศึกษาหาข้อมูลในการเลี้ยงนอกจากจะค้นคว้าตามตำราแล้วยังมีสนทนาจากเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำเพื่อนำข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงในการเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา อย่างกรณีในการคัดเลือกพันธุ์ปลากัดเพื่อส่งเข้าประกวดจะต้องดูครีบ, ตะเกียบ, หาง, รูปร่าง, กระโดง และสี เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสายพันธุ์จะต้องดูว่าสู้คนอื่นได้หรือไม่ ในบางครั้งมีการหาพันธุ์ป่ามาผสมพันธุ์บ้างเพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิด ส่วนตัวของคุณปฏิภาณจะมีการเพาะพันธุ์ปลากัดน้อย จะเลือกเพาะที่อยากได้จริง ๆ ปลากัดที่มีสีสันหรือลายพื้น ๆ จะไปเลือกซื้อตามฟาร์มมาเลี้ยงได้เลย

                คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจจะเลี้ยงปลากัดนั้น คุณปฏิภาณบอกว่าเริ่มแรกจัดเตรียมโหลหรือภาชนะในการเลี้ยงให้เหมาะกับขนาดของตัวปลา เช่น ปลากัดประเภทที่มีลักษณะของหางยาวจะต้องเตรียมภาชนะที่มีรูปทรงสูงเพื่อให้ปลาว่ายน้ำขึ้นลงได้สะดวก ประเภทหางสั้น ครีบสั้น ใช้โหลหรือภาชนะที่มีขนาดกว้างหน่อยไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลากัดควรหลีกเลี่ยงน้ำที่มีคลอรีนและนำใบหูกวางใส่ในน้ำที่ใช้เลี้ยงด้วย จะเพิ่มสีสันให้ตัวปลายังช่วยป้องกันโรค อาหารที่ใช้เลี้ยงหลัก ๆ ควรจะให้หนอนแดง ส่วนใหญ่จะให้กินมื้อเดียวคือมื้อเย็นและควรหมั่นสังเกตด้วยว่าปลาตัวไหนกินเก่งหรือกินน้อย เนื่องจากการให้อาหารมากเกินไปจะมีปัญหาเรื่องท้องมานซึ่งจะทำให้ปลาถึงตายได้ ถ้าเป็นปลาตัวผู้ขนาดไซซ์เล็กเลี้ยงเพื่อที่จะขุนให้โตเร็ว คุณปฏิภาณจะนำลูกน้ำใส่ลอยในโหลให้กินอยู่ตลอดเวลา และนำปลากัดตัวเมียใส่ในขวดเล็กหย่อนลงไปในโหลของตัวผู้เพื่อให้ตัวผู้พองใส่ตัวเมียเป็นการออกกำลังกายนำที่ใช้เลี้ยงปลากัดควรจะมีการเปลี่ยนถ่าย 2 วันต่อครั้ง ผู้เลี้ยงปลากัดจะต้องหมั่นคอยดูแลเรื่องโรคซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดมาจากน้ำและอาหาร จะต้องมีการใส่เกลือแกงลงไปบ้าง

                ปัจจุบันคุณปฏิภาณเลี้ยงปลากัดเกือบทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะปลากัดประเภทสวยงามและตัวไหนเมื่อส่งเข้าประกวดจะเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อหรืออาจจะเลี้ยงเพื่อส่งประกวดในครั้งต่อไป เช่น ประเภทหางสั้นเลี้ยงต่อเพื่อประกวดงานต่อไปได้แต่ถ้าเป็นประเภทหางยาวจะประกวดได้เพียงงานเดียวจะต้องมาขยายพันธุ์ต่อไป เช่น พันธุ์คราวน์เทล เป็นต้น

ที่มา : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. คอลัมน์ สัตว์สวยป่างาม. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,785 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 หน้า 12.