สารพันเห็ด, เห็ดแครง เห็ดตีนตุ๊กแก

เทคนิคเปิดดอก ดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดแครง

fiogf49gjkf0d

สวัสดีครับ …
แฟนคลับชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
เถ้าแก่ฟาร์มเห็ดเก่าใหม่ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนในงานวิชาการและสินค้าปลอดสารพิษเสมอมา
ทางผู้เขียนและทีมงานชมรมฯรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายให้อุปการคุณ
รวมถึงโอกาสในการเสนองานวิชาการและสินค้าคุณภาพในลำดับต่อไป เนื้อหาในบทความวิชาการฉบับนี้ที่นำมาเสนอต่อทุกๆ
ท่านสืบเนื่องกับฉบับก่อนหน้าที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปแล้ว เพื่อมาบอกกล่าวนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการเพาะเห็ด
อีกทั้งต้องการ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมี กล่าวคือ
เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเต็มก้อนแล้ว(ขาวทั้งก้อน)
ถัดมาคือการเปิดดอก
เห็ดแครง1.png

fiogf49gjkf0d

โดยให้คัดเลือกถุงก้อนเชื้อที่เชื้อเจริญเติบโตเต็มที่
จากนั้นถอดคอขวดพลาสติกพร้อมกับจุกประหยัดสำลีออก รวบปากถุงใช้ยางรัดให้แน่น
และใช้มีดคมๆ กรีดข้างถุงให้เป็นแนวยาว 4 แถว โดยให้กรีดในลักษณะเฉียงดีกว่าการกรีดตรง
เพราะก้อนเชื้อจะเก็บความชื้นได้ดีกว่า และรอยกรีดจะยาวกว่าการกรีดตรง จากนั้นก็นำก้อนเชื้อไปวางหรือแขวนก้อนเชื้อให้เกิดดอก
ซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้คือ

  1.  วางบนชั้น โดยให้แต่ละถุงห่างกันประมาณ 5-7
    เซนติเมตร
  2. แขวนก้อนเชื้อ โดยชั้นที่จะแขวนก้อนเห็ดประกอบด้วยเชือก
    4 เส้น และแป้นพลาสติกหรือไม้ จำนวน 3-4 แป้น
    เชือกจะร้อยเข้ารูแต่ละแป้นติดกันเป็น 1 ชุด แต่ละชุดจะแขวนก้อนเห็ดได้ 10 ก้อน

การดูแลรักษาก้อนเชื้อหลังเปิดดอกสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากก็คือ
ความสะอาด มิเช่นนั้นโรงเรือนอาจเป็นแหล่งสะสมของโรคแมลงศัตรูเห็ดก็ได้
ส่วนการดูแลรักษาก้อนเชื้อโดยทั่วไป หลังจากกรีดก้อนเชื้อและนำเข้าโรงเรือนเปิดดอก
ในระยะแรกๆ ของการรดน้ำควรรดเฉพาะที่พื้นโรงเรือน
เพื่อให้ภายในโรงเรือนมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการออกดอก เพราะในระยะแรกตรงบริเวณรอยกรีดเส้นใยจะขาด
ต้องรอให้เส้นใยเจริญประสานกันก่อน
หากรดน้ำไปถูกก้อนเชื้อโดยตรงอาจจะทำให้น้ำเข้าตรงบริเวณรอยกรีด
ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดอาจจะเน่าเสียหายได้
การรดน้ำให้ความชื้นต่อก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือนควรทำอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง
หากอากาศแห้งหรือความชื้นน้อยก็ควรรดน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความชื้นในโรงเรือนให้ได้นานที่สุด
การเก็บผลผลิตก็เช่นเดียวกันควรเก็บในระยะดอกสีขาวนวลก่อนที่จะสร้างสปอร์
มิเช่นนั้นสีของดอกจะคล้ำออกเป็นสีน้ำตาล หลังจากกรีดถุง รดน้ำเห็ด ภายใน 2-3 วัน
เห็ดจะเริ่มสร้างตุ่มดอกออกมา จากนั้นประมาณ 3-4 วัน ดอกเห็ดก็จะโตพอที่จะเก็บดอกเห็ดได้
ในการเก็บดอกเห็ดนั้นควรใช้มือดึงส่วนดอกเบาๆ เท่านั้นดอกเห็ดก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย
ดอกเห็ดที่เก็บได้ในรุ่นแรกจะให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 80-90 กรัม/ก้อน หลังจากนั้นประมาณ
5-7 วัน ก็สามารถเก็บดอกเห็ดรุ่นที่ 2 ได้อีกแต่จะให้ผลผลิตลดลงเฉลี่ยประมาณ 30-40
กรัม/ก้อน และลดลงตามลำดับในรุ่นต่อไป ดังนั้นเห็ดแครง 1 ก้อน (600 กรัม) จะให้ผลผลิตประมาณ
110-130 กรัม เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้วให้นำก้อนเชื้อเห็ดไปทิ้งกองไว้ให้เป็นที่เป็นทางหรือหมักย่อยสลายให้ดีเสียก่อนนำไปทำปุ๋ย
เนื่องจากเห็ดแครงสามารถย่อยสลายเนื้อไม้ได้ดี อาจจะเป็นอันตรายต่อผลิตผลทางการเกษตรบางชนิด
สำหรับโรงเรือนเปิดดอกหลังขนย้ายก้อนเชื้อเห็ดเก่าทิ้งแล้ว ควรทำความสะอาดโรงเรือนและพักโรงเรือนให้แห้งประมาณ
10-15 วัน ก่อนจะนำก้อนเชื้อเห็ดรุ่นใหม่ไปเปิดดอกต่อ

มิตรเกษตรท่านใดที่เพาะอยู่หรือกำลังจะเพาะ
แล้วมีความสนใจอยากจะลองเพาะเห็ดแครง(เห็ดตีนตุ๊กแก)สร้างรายได้ดูบ้าง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองเชื้อเห็ด อุปกรณ์การเพาะ ได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
โทร. 02-9861680-2 หรือได้ที่คุณเอกรินทร์
ช่วยชู โทร.081-3983128

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์  ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่
29
  มีนาคม พ.ศ. 2554  เสนอแนะติชมได้ที่ email
: [email protected]