ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

เทคนิคผสมพันธุ์ปลาทองริวกิ้น

ขณะนี้การเพาะขยายพันธุ์ปลาริวกิ้น (Ryukin) ในประเทศไทยนับว่าดีกว่าแต่ก่อน ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถทัดเทียมกับญี่ปุ่นได้ เนื่องจากลูกปลาริวกิ้นที่เพาะได้ในบ้านเรายังมีอัตราการเสียหายสูง โดยเฉลี่ยแล้วลูกปลาที่เพาะได้มีหางและครีบที่สมบูรณ์จะคัดได้ไม่ถึง 10% ในแต่ละครอก คุณสมบัติ คุณีพงษ์ ชาวอ่างทอง มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงปลาทอง (รวมถึงริวกิ้น) มานานประมาณ 4 ปี ปัจจุบันมีบ่อเพาะเลี้ยงปลาทองจำนวน 65 บ่อ โดยแต่ละบ่อมีขนาด 2×2 เมตร เป็นบ่อปูนที่ใช้เพาะปลาริวกิ้น, ปลาทอง, ปลาทองหัววุ้น, สิงห์ญี่ปุ่น, สิงห์ดำตามิด ฯลฯ เหตุผลที่คุณสมบัติเพาะเลี้ยงปลาทอง เนื่องจากมีการซื้อ-ขายกันตลอดทั้งปี มีความน่ารัก ราคาไม่แพงนักและเลี้ยงง่าย

fiogf49gjkf0d

ปัจจุบันปลาทองริวกิ้นเป็นที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เป็นปลาที่มีรูปทรงและสีสันสวยงาม มีสีแดง สีขาวสลับแดงและหลายสีในตัวเดียวกัน (เช่น ริวกิ้น 5 สี) เวลาว่ายน้ำมีท่วงท่าที่สง่างาม ลำตัวอ้วนสั้นเกือบเป็นทรงกลมหน้าแหลม โหนกหลังสูง มีเกล็ดหนาและส่วนของหัวไม่มีวุ้น คุณสมบัติยังบอกที่คุณลักษณะของริวกิ้นที่ดีนั้น ส่วนของหางควรจะมีความยาวมากกว่าลำตัว ครีบหางควรทำมุมฉากกับลำตัว 45 องศา ครีบทุกครีบจะต้องเบ่งบานไม่คดงอหรือหัก ครีบจะต้องยาวไม่พับหรือหุบเข้า ครีบทั้งสองข้างควรมีขนาดเท่า ๆ กัน สีที่ลำตัวควรจะเข้มมีเกล็ดเป็นมันแวววาวเรียงกันเป็นระเบียบ

 

เทคนิคในการผสมพันธุ์ปลา ริวกิ้นนั้น คุณสมบัติแนะนำว่าควรใช้พ่อ-แม่พันธุ์ปลาที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่งขึ้นไป ในการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์จะต้องเลี้ยงแยกจากกันก่อนนำมาผสมพันธุ์ เมื่อแม่พันธุ์มีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์จึงนำมาเลี้ยงรวมกับพ่อพันธุ์โดยปล่อยพ่อพันธุ์ 2 ตัวต่อแม่พันธุ์ 1 ตัว เนื่องจากแม่พันธุ์ริวกิ้นแต่ละตัวจะมีปริมาณไข่มาก พ่อพันธุ์ 2 ตัวจะช่วยกันฉีดน้ำเชื้อทำให้การผสมพันธุ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการขยายพันธุ์ริวกิ้นจะทำได้ตลอดทั้งปีจะเว้นช่วงอากาศหนาวเท่านั้น

 

ในการคัดปลาทองริวกิ้นเพื่อออกจำหน่ายจะต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหรือลูกปลามีขนาดลำตัวประมาณ 1 นิ้ว การคัดลูกปลาจะแบ่งออกเป็น 3 เกรด คือ เกรดเอ ลูกปลามีความสวยลักษณะดี เมื่อเลี้ยงแล้วมีโอกาสที่จะส่งเข้าประกวดได้ซึ่งในแต่ละครอกจะมีปริมาณน้อยมากจะคัดได้เพียง 10-20 ตัวต่อครอกเท่านั้น ราคาซื้อ-ขายอาจจะแพงถึงตัวละ 500-600 บาท เกรดบี คือปลาที่นิยมซื้อไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วไปราคาซื้อ-ขายเฉลี่ย 100-200 บาท และ เกรดซี จัดเป็นปลาที่มีลักษณะบกพร่องจะมีการจำหน่ายเพียงตัวละ 10 บาทเท่านั้น

 

ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลาทองริวกิ้นในตู้ปลาควรใช้ตู้ขนาด 24 นิ้ว ปล่อยปลาจำนวน 5 ตัวต่อตู้ เนื่องจากเป็นปลาที่อยู่รวมฝูงกันได้ ถ้ามีการเลี้ยงดูแลดีจะมีอายุได้ 5-6 ปี

 

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Columnid=51029&NewsType=2&Template=1