โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

เทคนิคผสมผสาน เพิ่มผลิต ลดปริมาณด้วงแมลงศัตรูในปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวนึง ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ใกล้เส้นศูนย์สูตร และเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ของไทย บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ฯลฯ เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกยางพาราและทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่จากยางพารา(เดิม) มาปลูกปาล์มทั่วประเทศ ซึ่งคาดการว่าปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

เนื่องจากซิลิก้าที่อยู่ในพูมิชซัลเฟอร์จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันและผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยปกติผลผลิตปาล์มน้ำมันประเทศไทย เฉลี่ยประมาณ 2.7ตัน/ไร่ แต่เมื่อเสริมซิลิก้าจากหินภูเขาไฟที่อยู่ในพูมิชซัลเฟอร์ลงไปในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ก็สามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 -30% อีกทั้งยังส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจากปกติที่ประมาณร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังทำให้ต้นปาล์มมีความต้านทานต่อการเข้าทำลายของหนอนร่าน(หนอนปลอก) และแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันได้อีกทางนึง

 

 

แมลงศัตรูที่พบเจอส่วนใหญ่เป็นพวกด้วงแรด ด้วงกุหลาบ แมลงดำหนาม ฯลฯ โดยเฉพาะด้วงแรดซึ่งจะเข้ากัดทำลายตั้งแต่ส่วนคอ ยอด ใบ ต่างกับด้วงกุหลาบ และแมลงดำหนามที่กัดกินทำลายใบเพียงอย่างเดียว ป้องกันควบคุมโดยใช้เชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)ฉีดพ่นกำจัดหนอน ตัวเต็มวัยโดยตรง หรืออาจจะสร้างเป็นกับดักเหยื่อล่อ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการแพร่กระจายของตัวหนอนได้ โดยจะใช้เชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน) 400-500 กรัม ต่อกับดักขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร ผสมคลุกเคล้าซากเน่าเปื่อยของทะลายปาล์ม ขี้วัว ขุยมะพร้าว กากกาแฟ หรือขี้เลื่อย ทำเป็นเหยื่อล่อให้ด้วงมาวางไข่ขยายพันธุ์ ต่อจากนั้นเชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)ก็จะเข้าทำลายจนลำตัวเขียวคล้ำและตายในที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือนักวิชาการชมรมฯ 081-3983128 สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่ Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : @thaigreenagro *** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com