โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่, พืชผัก-พืชไร่, พืชผักกินดอกและผล|พืชผัก-พืชไร่

เทคนิคป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อราของเมล่อน แบบปลอดสารพิษ

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis (Berk.& Curt.)Rost นับเป็นโรคที่มีความสำคัญมากกับแคนตาลูป เมล่อน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน จะค่อนข้างเสี่ยงมากกับการระบาดของโรคนี้ และอาจสร้างความเสียหายให้กับเมล่อนและแคนตาลูปได้ทั้งแปลง หากควบคุมการระบาดไม่ได้ทันท่วงที ลักษณะอาการของโรคราน้ำค้าง จะพบรอยแผลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในขอบเขตของเส้นใบย่อยแต่ไม่ชัดเจนเหมือนแตงกวา แต่เมื่อโรคระบาดมากขึ้นใบจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือเทาดำ และสามารถสังเกตเห็นเป็นผงคล้ายฝุ่นสีดำด้านหลังใบได้ชัดเจน

 

  

 

การป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลเมล่อนและแคนตาลูป แบบปลอดสารพิษที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ นอกจากการป้องกันตั้งแต่ตอนแรก คือการใส่ หินแร่ภูเขาไฟพูมิชซัลเฟอร์ผสมดินปลูกแล้ว ถ้ายังมีการระบาดของโรคราน้ำค้างซึ่งเกิดขึ้นได้แน่ไม่มากก็น้อย ยิ่งปีนี้ฝนตกเยอะกว่าทุกปี ทำให้โอการเกิดโรคราน้ำค้างมีสูงตามไปด้วย ควรฉีดพ่นป้องกันด้วย แซนโธไนท์(สารสกัดเปลือกมังคุด) เพื่อให้สารแซนโธไนท์ ไปล้างทำลายสปอร์เชื้อราที่ปลิวมาเกาะที่ใบของเมล่อนหรือแคนตาลูป ทำลายสปอร์ของเชื้อราตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้สปอร์ระบาดรุกรามกลายเป็นเชื้อราน้ำค้างได้ แต่ถ้าป้องกันแลยังเกิดเชื้อราน้ำค้างระบาด ให้ใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บาซิลัสซับธิลิส หรือผลิตภัณฑ์ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่มีชื่อทางการค้าว่า “ไบโอเซ็นเซอร์” ฉีดพ่นเพื่อกำจัดเชื้อราโรคราน้ำค้าง โดยอัตราการผสม ใช้ไบโอเซ็นเซอร์ 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้เปียกชุ่มโชกทุก 3 วันติดกัน 3 ครั้ง เพื่อทำลายเชื้อโรคราน้ำค้างให้หมดไปจากแปลงเมล่อน แคนตาลูป วิธีการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดโรคเชื้อรา มีข้อดีกว่าการใช้สารเคมีตรงที่ ไม่ทำให้พืชโทรมภูมิต้านทานโรคที่พืชมีไม่หายไป ทำให้เมล่อนและแคนตาลูปมีภูมิต้านทานโรคที่ดี โอกาสเสียหายก็น้อยตามลงไปด้วย……            

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจตุโชค จันทรภูมี โทร.085-9205846(LINE : tga001) หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.029861680-2 หรือสอบถามทาง LINE ID : tga003 และ tga004 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

    

 

เขียนและรายงานโดย : นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ) ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม : thaigreenagro@gmail.com