ดิน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

เทคนิคการใช้สารละลายดินดาน ALS29 ให้ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพ

ปัญหาดินดาน ดินแน่นแข็ง จากการใช้เครื่องจักรในการไถพรวนยาวนานหลายปี จากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากจนเกิดการสะสมกรดและทำให้ดินเหนียวแน่นแข็ง ส่งผลทำให้ต้องใช้ปุ๋ย ยา ฮอร์โมนมากขึ้น เนื่องด้วยรากไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ “ลึก และไกล”  หน้าดินตื้น กักเก็บอินทรียวัตถุและสารอาหารได้น้อย สารอาหารที่กระแสน้ำพัดพามาก็ดูดซับไว้ไม่ได้และอาจจะถูกพัดพาออกไปจนเสียหายซ้ำสอง

ความสนใจของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการดูแลแก้ปัญหาดินดานจึงมากขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องด้วยในห้วงช่วงนี้การสูญเสียน้ำที่รดลงไปในดินก็ง่ายขึ้น จากอากาศที่หนาวเย็นและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน้อยลง

 

 

การเตรียมสภาพแวดล้อมของโคนต้นรอบทรงพุ่มหรือหลุมปลูกให้ดำรงคงไว้ซึ่งความชุ่มชื้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าโครงสร้างทางเคมีของดินเสีย คือความสมดุลของอินทรียวัตถุน้อย เคมีทีอยู่ในรูปกรดมาก ก็จะทำให้หน้าดินตื้น การใช้รถไถรถแทรกเตอร์ไถพรวนทุกปี น้ำหนักของรถไถก็จะกดทับทำให้ดินชั้นล่างที่ลึกในระดับ 30 กว่าเซนติเมตรลงไป เกิดการบดทับอัดแน่นเป็นดาน  ความสามารถในการทำให้ดินดำน้ำชุ่มอุ้มน้ำจึงทำได้ยากนHoHo

การใช้สารละลายดินดาน ALS29 อัตรา 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลดลงที่โคนต้น หรือบางท่านจะใช้การฉีดพ่นกระจายไปให้ทั่วพื้นที่ก็ได้เนื่องด้วย อาจจะมีพื้นที่ทำการเกษตรที่กว้างใหญ่ไม่เหมาะต่อการราดรด การทำแบบนี้ประมาณ เดือนละครั้งสองครั้งตามความหนักเบาของปัญหา ก็จะช่วยทำให้ดินเกิดโพรงอากาศ คลายตัว หลวมขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ในเรื่องของการลดการสูญเสียผลผลิตในรอบการเพาะปลูกนั้น ๆ

แต่เทคนิคและวิธีการที่จะช่วยทำให้สารละลายดินดาน ALS29 ทำงานได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ การฉีดพ่นสารละลายดินดาน ALS29 หลังฝนตกใหม่ ๆ คือดินควรจะต้องมีความเปียกแฉะชุ่มชื้นเสียก่อน เมื่อฉีดพ่นสารละลายดินดาน ALS29 ลงไป เขาก็จะเหนียวนำไปกับน้ำลงไปในระดับที่ลึก ๆ ได้ดี

แต่ถ้าฝนไม่ตกก็สามารถใช้วิธีฉีดพ่นหลังการรดหรือให้น้ำพืชคือทำให้ดินใต้โคนต้นหรือทรงพุ่มมีความเปียกชื้นเสียก่อน น้ำยิ่งแผ่ซ่านลงไปด้านล่างได้มากเท่าใด สารละลายดินดาน ALS29ก็จะลึกลงไปทำงานได้ประสิทธิภาพเท่านั้น

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com