จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

แก้ปัญหาเรื่องหญ้า…ปรับพื้นนาให้เรียบ

การทำนาในอดีตมีความยุ่งยากอย่างมาก เมื่อเทียบกับชาวนาในยุคปัจจุบัน ที่ทำนาด้วยการอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ จากเดิมที่ใช้ควาย ก็มาเป็นรถแทรคเตอร์ ฉีดพ่นด้วยสูบมือ ก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องพ่นยา โดรน การหว่านเมล็ด หว่านปุ๋ย คราด ดำ ก็ล้วนอาศัยทีมงานรับจ้าง ซึ่งมี “มือถือ” เป็นตัวประสานงาน

ชาวนาในยุคสมัยนี้จึงมี่วามสะดวกสบายอย่างมาก แต่ก็ต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น เกษตรกรที่เป็นระดับนายทุนคงไม่มีปัญหา แต่เกษตรกรหาเช้ากินค่ำ เบี้ยน้อย หอยน้อย ก็อาจจะต้องทบทวนทุกขั้นตอนอย่างประณีต สิ่งใดทำได้ด้วยตนเอง ก็ต้องทำ เพราะถ้าไปจ้างเขาเสียหมดก็จะทำให้กำไรเหลือน้อย หรือถ้าโชคร้ายคือไม่เหลือแถมขาดทุน

สิ่งที่จะช่วยทำให้เกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวได้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ย เรื่องยาฆ่าหญ้าไปได้บ้างไม่มากก็น้อย ก็คือการทำนาโดยการเตรียมเทือกแบบประณีต คือต้องค่อย ๆ พยามปรับปรุงผืนนาทั้งหมดให้ราบเรียบเสมอกันทั้งแปลง เพื่อสะดวกในการควบคุมระดับน้ำทั้งแปลงให้เสมอกัน เพราะถ้าพื้นที่ที่เพาะปลูกลุ่ม ๆ ดอน ๆ สูง ๆ ต่ำ ๆ ก็จะทำพื้นที่ที่น้ำเข้าไปไม่ถึง ก็จะเกิดปัญเรื่องหญ้าเข้ามารบกวน ทั้งต้องสิ้นเปลืองยาฆ่าหญ้า สิ้นเปลืองปุ๋ยที่ต้องแบ่งให้หญ้าไปด้วยส่วนหนึ่ง

 

 

ถ้าเกษตรกรชาวนาสามารถปรับพื้นที่ทำนาตอนลูบเทือกปรับเลนไปปีละครั้งสองครั้ง การหล่อน้ำคุมหญ้าก็จะทำได้ง่าย อีกทั้งการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์ขี้ควาย อัตรา  5 ลิตรต่อไร่ ปล่อยไปกับน้ำหน้าท่อระบายเพื่อย่อยสลายตอซังฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวก็จะทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกัน

การบริหารจัดการหญ้า ข้าวแดง ข้าวดีด ด้วยเทคนิคการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกันทั้งแปลง จะช่วยลดการใช้ยาคุมและฆ่าหญ้า ลดปริมาณการใส่ปุ๋ย ลดค่าแรงการดาย รวมถึงต้นทุนเรื่องเวลาของเกษตรกร ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการโทร. 029861680 ถึง 2 หรือเพิ่มไอดีไลน์ @thaigreenagro เป็นเพื่อนกันแล้วสอบถามเข้ามาก็ได้

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com