ข่าวเกษตร

เทคนิคการแก้ปัญหาโรคใบแก้วมะนาวแบบปลอดสารพิษ

ปัญหาที่เกษตรกรที่ปลูกมะนาวพบในช่วงนี้ นอกจากโรคแคงเกอร์ โรครากเน่าโคนเน่า หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ แล้ว อีก 1 โรคที่มักพบในช่วงนี้ก็คือ โรคกรีนนิ่ง (greenning) และทริสเตซ่า (Tristeza) ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจากไวรัส ทริสเตซ่า (Citrus tristeza virus) เป็นต้นเหตุเข้าไปทำลายท่อน้ำท่ออาหารจนไม่สามารถส่งสารอาหารจากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นปกติ ลักษณะโดยทั่วไปของโรคกรีนนิ่งคือบริเวณปลายยอดจะเหลือง มีอาการด่างเหลืองแทรกระหว่างเส้นใบ หรือเส้นใบซีดเหลือง ต่อมา ใบจะซีดเหลืองและใบเล็กลง ใบมักชี้ตั้งขึ้นคล้ายโรคใบแก้วจากการขาดธาตุสังกะสี ใบร่วงมากต้นชะงักการเจริญ กิ่งมะนาวมักแห้งตายรวดเร็ว  มะนาวเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอ  และโรคมักเริ่มจากบางกิ่งแล้วจึงลุกลามไปกิ่งอื่นทั่วต้น ใบมะนาวที่เป็นโรคนี้จะมีสีเหลืองจนถึงเหลืองซีด เส้นกลางใบและเส้นแขนงมีสีเขียวอยู่ด้วย บางครั้งพบว่าใบจะมีสีจุดสีเหลืองเป็นแต้ม ๆ หรือจ้ำ กระจายไปทั่วบนใบ ส่วนมากจะพบกับใบอ่อน มะนาวที่เป็นโรคนี้ขนาดของใบจะเล็กลงหนากว่าปกติ และปลายใบตั้งชี้ขึ้น ถ้าหากเป็นโรครุนแรงใบแก่จะโค้งงอผิดปกติ กิ่งและข้อสั้นกว่าปกติ แตกกิ่งมาก เป็นกิ่งไม้กวาด ขนาดผลเล็กเมล็ดลีบ (เมล็ดตาย) ผลมักร่วงก่อนแก่ และจะพบกิ่งแห้งตายจากส่วนปลายยอดแล้วลุกลามไปทั่วต้น
การป้องกันรักษาคือการใช้พูมิช-ซัลเฟอร์ หว่านรอบบริเวณทรงพุ่มเพื่อทำให้เซลล์ที่ต้นและใบแข็งแกร่งไม่แสดงอาการของโรคออกมา คุณสมบัติของพูมิช-ซัลเฟอร์นั้นก็คือ เป็นหินแร่ภูเขาไฟที่มีซิลิก้าในระดับสูงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงได้ ต่อมาให้ทำการฉีดพ่นจุลินทรีย์ คัทอ๊อฟ(บูวาเรีย) ในอัตราส่วนที่เหมาะสม (ฉีดพ่นในช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆ) เพื่อกำจัดแมลงปากกัดปากดูดจำพวกเพลี้ยต่างๆเพราะพวกเพลี้ยนั้นเป็นพาหะนำโรคระบาดและ แนะนำให้ใช้ ไบโอเซ็นเซอร์(จุลินทรีย์ป้องกันเชื้อรา) ฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อไวรัส-แบคทีเรียของโรคกรีนนิ่ง มิหนำซ้ำยังเป็นการป้องกันโรคแคงเกอร์ไปในตัวด้วย  เท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวก็จะเห็นต้นมะนาวสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะให้ออกผลผลิตนอกฤดู……
Line Official : @thaigreenagro
Page Facebook : Thai Green Agro
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-5554205-9

หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการชมรม โทร 02-9861680-2

หรือติดต่อสอบถามทาง LINE ID tga001-tga004