ปลา, ประมง-สัตว์น้ำ

เทคนิคการเตรียมบ่อปลาแบบง่ายๆ

fiogf49gjkf0d

เกษตรกรที่เพะเลี้ยงปลาจะต้องมีการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาอย่างรอบคอบ
โดยการสำรวจตรวจตราวัดค่า
pH ของดินและน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
โดยดินและน้ำจะต้องมีค่ากลางๆ ค่า
pH จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับ 7ไม่เป็นกรดหรือด่างจัดเกินไป
แต่ถ้าน้อยหรือมากกว่า
 7 จะต้องทำการแก้ไขปรับปรุงให้ค่า
pH กลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสม
ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะชอบน้ำและดินที่เป็นกลาง
ความสำคัญกับการเตรียมบ่อที่ดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับปลาในการให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้มากพอสมควร
การเติมปูนชนิดต่างๆ ควรจะต้องทำการตรวจเช็คให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะมีการใส่ปูนขาวปูนขาว
เพราะถ้าค่า
pH อยู่ในช่วงที่เหมาะสมดีแล้วคือมีค่า 7 จะต้องไม่ไปใส่ไปเพิ่มปูนด้วยความเคยชินอีก เพราะจะทำให้ดินมีค่า pH สูงขึ้นไปจนกลายเป็นด่าง
จะยิ่งมีความยากลำบากในการปรับให้ลดต่ำลงมาเสียเวลาเปลืองต้นทุนเข้าไปอีก จึงควรทำการตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
ควรใส่ปูนต่อเมื่อน้ำและดินมีค่าเป็นกรดหรือเปรี้ยวเท่านั้น
ถ้าทำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นไม่ควรทำ เพราะจะยิ่งไปซ้ำเติมเพิ่มปัญหามากขึ้น

fiogf49gjkf0d

เกษตรกรส่วนใหญ่จะคิดว่าการใส่ปูนจะทำให้ค่าเชื้อโรคได้  แต่ที่จริงนั้นยังไม่เคยมีรายงานหรือวิจัยใดๆที่อ้างว่าปูนขาวสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มีแต่เพียงระงับยับยั้งไม่ให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียเท่านั้น
สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือเรื่องการเตรียมน้ำเขียวและสร้างสารอาหารหน้าดินก็จะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตจากอาหารธรรมชาติจะช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารจากท้องตลาดลงไปได้มากอีกทั้งช่วยให้ปลาเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงแบบธรรมชาติ
หลังจากเตรียมบ่อโดยทำความสะอาดลอกเลนวัด
pH ดีครบหมดทุกอย่างแล้วจึงปล่อยน้ำเข้ามา
ระดับน้ำไม่ต้องลึกมากเพราะปลายังเล็กอยู่ ในระยะนี้ควรนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนำมาห่อมุ้งเขียวแล้วนำไปปักไว้ตามจุดต่างๆ
ของบ่อ เมื่อเริ่มได้สีน้ำเขียวเป็นที่ต้องการอย่าปล่อยทิ้งไว้จนเขียวเข้มหนืดเกินไป
เพราะจะทำให้แพลงตอนตายลงเป็นจำนวนมากส่งผลให้ ออกซิเจนในบ่อลดลงอย่างฉับพลันจะทำให้ปลาตายได้
แต่หากเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นมาจริงๆให้ผู้เลี้ยงรีบหว่านสเม็คโตไทต์ร่วมกับเปิดใบพัดตีน้ำเพิ่มออกซิเจนสลายความหนืดโดยด่วน
ก่อนที่ปลาของท่านจะขาดออกซิเจนลอยหัว ตาย หมดบ่อ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
02-9861680-2

เขียนและรายงานโดย :
ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556  เสนอแนะติชมได้ที่ email
: [email protected]