ข่าวเกษตร

เทคนิคการปลูกมะเขือให้เก็บผลผลิตได้ยาวนาน 2ปี ด้วยแร่หินภูเขาไฟ ภูไมท์ซัลเฟส กระสอบเหลือง

วิธีและขั้นตอนมีดังนี้

1.ไถ่กลบดินเปิดหน้าดิน

2.นำต้นกล้าที่เพาะไว้อายุประมาน1เดือนมาลงในแปลง

3.นำแร่หินภูไมท์ ซัลเฟตมาโรยบนหน้าดินที่ลงต้นกล้าไว้พื้นที่1ไร่ต่อแร่หินภูไมท์ซัลเฟต20กิโลกรัม

3.นำฟางมากลบเพื่อรักษาหน้าดินช่วยรักษาหน้าดินในการสูญเสียน้ำ

4.เมื่อต้นมะเขือออกดอกเราควรเก็บเกี่ยยวผลผลิตเมื่อยังอ่อนหรือเหมาะสมต่อท้องตลาดเพื่อไม่ให้ต้นมะเขือเสียกำลังหรือถ้าเป็นคนก็พลังงานตามคำของชาวไร่ต้นก็ต้นมะเขือจะได้ไม่โสม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีเพราะแร่หินภูไมท์ซัลเฟตมีคุณสมบัติ ช่วยทำให้ดินร่วยซุยน้ำผ่านได้ง่าย เพิ่มอากาสในดินผลมะเขือจะสมบรูณ์สวยงามเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวและได้ราคาที่ดีตามที่ท้องตลาดต้องการ เพราะการบำรุงด้วยแร่หินภูไมค์ซัลเฟตจะทำให้มะเขือต้นแข็งแรงดอกสมบรูณ์จากการที่มี แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี กำมะถันแก้ไขมะเขือโตช้า แบ่งเชลล์สมบรูณ์ ในการปลูกมะเขือจะให้ประสบความสำเร็จอีกอย่างต้องดูและเรื่องวัชพืชหน้าดินด้วยนะครับและให้น้ำอย่างเพียงพอแค่นี้ก็สามารถทำให้ต้นมะเขือเก็บเกี่ยวให้รายได้ถึง2ปีอย่างแน่นอนหากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนวิทยานุกูล ไผ่แสง(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคเหนือ) 092-7744908 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com