ข่าวเกษตร

เทคนิคการปลูกพริกไทยไม่ให้รากเน่าโคนเน่าด้วยโดยไตโคเดอร์ม่า

(หรือชื่อทางการค้าคืออินดิวเชอร์)และใช้แร่หินพูเขาไฟพูมิคชัลเฟอร์ปรับสภาพดินเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับต้นพริกไทย

ขั้นตอนมีดังนี้

1.เตรียมกิ่งพันธ์พริกไทยแล้วแต่สายพันธ์ที่ต้องการ

2.ปรับปรุงดินโดยการปรับสภาพไถ่พรวนให้ลึก40-50เซนเพื่อเปิดหน้าดินตากดินไว้15วัน

3.หลังจากนั้นโรยด้วยแร่หินพูมิชชัลเฟอร์พื้นที่1ไร่ต่อแร่หินพูมิชชัลเฟอร์20กิโลกรัมเพื่อให้ความเป็นกดในดินน้อยลงเสริมแร่ธาตุในดินควรยกแปลงเป็นลุกฟุก

4.การเตรียมปักค้างระยะห่างควร2.5คูณ2.5เพื่อสะดวกแก่การเดินท่อน้ำเก็บเกี่ยวและกำจัดวัชพืช

5.ขุดหลุมไม่ต้องใหญ่มากแต่ก้นหลุมควรโรยด้วยอินดิวเชอร์หรือไตโครเดอร์ม่าป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าให้กับต้อนพริกไทยที่จะเกิดปัญหาปบ่อยมากในช่วงแรกที่ปลูกเนื่องจากการให้น้ำและชื้นแชะจนเกินไปจึงทำให้รากเน่าโคนเน่าได้

6.พื้นที่ปลูกพริกไทยสำคัญมากห้ามมีน้ำขังเพราะพริกไทยไม่ชอบน้ำมาก

7.ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวได้ดีในช่วง7เดือนขึ้นไปค่ะ

-เคล็ดหลับดีๆๆให้ห่างไกลโรครากเน่าโคนเน่าโดยใช้ไตโครเดอร์ม่า-ในนามการค้าชื่ออินดิวเชอร์ชีวภัณฑ์ปลอดสารพิษจากบริษัทไทยกรีนอะโกร ก็จะทำให้พริกไทยปบอดภัยห่างไกลจากโรคค่ะ

-สวนการมีดินที่ดีมีแร่ธาตุจากแร่หินพูเขาไฟพูมิชชัลเฟอร์ก็จะช่วยให้ดินดีไม่เป็นกรดด่างและในแร่หินพูมิชชัลเฟอร์ยังมีแร่ธาตุครบ16ชนิดขาดเพียงไนโตรเจนซึ้งหาได้ในฝนอยู่แล้วแค่นี้เราก็จะได้ต้นพริกไทยที่ลงปลูกที่สมบรูณ์และแข็งแรกแตกรากได้ดีและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพโอกาสต้นพริกไทยรอดจากการลงปลูกใหม่แน่นอนค่ะ

หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนปิ่นแก้ว แก้วมรกต(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคใต้) 092-7744907 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com