โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด, พืชตระกูล ปาล์ม, มันสำปะหลัง

เทคนิคการปรับคุณภาพน้ำ เปลี่ยนพฤติกรรมพวกฉีนพ่นยาชอบแถม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าได้พูดไปบ่อยพอสมควรกับพี่น้องเกษตรกร ทุกครั้งที่มีการไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ พูดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบัน 20 กว่าปี พฤติกรรมนี้ก็ยังคงอยู่แสดงว่า….การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสารจากพี่น้องเกษตรกรยังมีช่องว่างที่ยังเข้าไม่ถึง จึงต้องพยายามต่อไป…

แม้ว่าสถานการโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องของไวรัสโควิด-19, พรก. ฉุกเฉิน, หรือทีท่าการจะเข้าร่วม CP-TPPของรัฐบาล ฯลฯ ซึ่งทุกเรื่องล้วนกี่ยวดองหนองยุ่งต่อพี่น้องเกษตรกรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยแทบทั้งสิ้น ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคต….แต่ก็ไม่แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปถึงพี่น้องเราหรือไม่ หรือเพียงบางกลุ่มบางก้อน ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย….ที่ทรัพยากรบุคคลด้านนี้เราจะมีวงที่แคบเกินไป

กลับมาเรื่องของ “น้ำ” ที่จะใช้ในการฉีดพ่นปุ๋ยยาฮอร์โมนกันต่อนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆ แต่แท้จริงมีความสำคัญลึกซึ้งพอสมควร เพราะการที่จะมองข้ามคุณสมบัติที่เหมาะสมของน้ำต่อการทำละลายและปฏิกิริยาต่อสารเคมีอย่างเช่น ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ที่จะฉีดพ่นลงไปในพืช เพื่อบำรุง เร่งการเจริญเติบ หรือในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชก็ตาม

ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า น้ำที่มีค่าเป็นด่างพีเอชอยู่ตั้งแต่ 7.1 ขึ้นไป จนเป็น 8,9, 10, 11, 12 ฯลฯ นั้นจะทำให้ฮอร์โมนอาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีกำจัดโรคและศัตรูพืชที่อยู่ในรูปกรดส่วนใหญ่ จะถูกทำลายฤทธิ์ให้เสื่อมประสิทธิภาพลง ใช้งานได้ผลลัพธ์ที่น้อยและไม่คุ้มค่า เนื่องจากปฏิกิริยา อัลคาไลน์ไฮโดรไลซิส” (alkaline hydrolysis) จึงทำให้สสารที่เราอุตส่าห์หาซื้อมาในราคาแพงแสนแพง กลับกลายเป็นได้เกลือและน้ำเปล่า จากปฏิกิริยาดังกล่าว

จึงทำให้พี่น้องเกษตรกรวัยดึก (ฮาๆ) หรือจะเรียกว่าเกษตรกรยุคเก่าที่ชอบผสมปุ๋ยยาฮอร์โมนและมีความรู้สึกว่าถ้าฉีดพ่นตามโด๊สที่เขียนไว้ข้างฉลากแล้วจะไม่ได้ผล จึงอาศัยประสบการณ์ว่า ควระจะต้องเพิ่มจะต้องแถมให้มากเข้าไปอีกเป็น 2-3 เท่า เพื่อให้ประสิทธิภาพได้ผล จึงทำให้ต้องสูญเสียเงินทองเพิ่มต้นทุนอย่างเสียมิได้

การปรับสภาพน้ำให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับตัวเคมีของปุ๋ย ยา ฮอร์โมนความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร เพียงใช้ซิลิสิค แอซิด หรือ แอดจั๊ส (สารปรับสภาพน้ำพร้อมจับใบ) ใส่ลงไปเพียง 5-10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ก็จะทำให้ค่าพีเอชหรือค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำลงมาอยู่ในช่วงระยะที่เหมาะสมก่อนจะ

เติมปุ๋ยยาฮอร์โมนลงไป เพียงเท่านี้นก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเสียประสิทธิภาพและการเสียต้นทุนที่แพงเกินกว่าเหตุไปได้อย่างง่ายดาย

จะอย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรที่ไม่อยากจะเสียเงินซื้อตัวปรับสภาพหรือใช้เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ น้อยปลูกกันกันเองในครัวเรือง ก็สามารถที่จะใช้ มะขามเปียก, มะเฟือง, มะยม, น้ำส้มสายชู ปรับน้ำก่อนผสมปุ๋ยยาฉีดพ่นก็ได้เช่นเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการ 02-9861680 ถึง 2

 

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพา www.thaigreenagro.com