กล้วยไม้, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

เทคนิคการกำจัดโรคเน่าในกล้วยไม้แบบปลอดสารพิษ

เรื่องที่ผู้เขียนจะมาบอกเล่าในวันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กล้วยไม้ เป็นพืชที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโรคเชื้อราและแบคทีเรียไม่แพ้พืชชนิดอื่นๆเลย ขึ้นชื่อว่ากล้วยไม้แล้ว เกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วยไม้ต่างทราบกันดีถึง การดูแลที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเป็นพืชที่ค่อนข้างขี้โรค อ่อนแอต่อโรคแมลงเป้นอย่างมาก โรคเชื้อราที่มักพบในกล้วยไม้ก็คือ โรคเน่าดำ ลักษณะอาการของโรคเน่าดำสามารถเกิดได้ทุกส่วนของกล้วยไม้ตั้งแต่ ราก ใบ ยอดและดอกซึ่งสามารถสังเกตอาการของโรคกล้วยไม้ได้ดังต่อไปนี้ อาการที่ใบ เริ่มแรกเกิดจุดใส ชุ่มน้ำ สีเหลือง ต่อมาเป็นสีน้ำตาล แล้วเป็นสีดำในที่สุด ส่วนอาการที่ต้น เชื้อราจะเข้าทางรากหรือโคนต้น ใบจะเหลือง หรือเน่าดำหลุดร่วงจากต้นได้ง่าย กรณีที่เชื้อเข้าทางโคน ใบจะเหลืองแล้วร่วงจากโคนต้นขึ้นไปหายอด ส่วนอาการที่ราก เป็นแผลสีดำ เน่า รากเน่า ส่วนอาการที่ดอก บนกลีบดอกเป็นจุดแผลสีน้ำตาล สาเหตุของโรคเน่าดำนั้น จากเชื้อรา Phytophthora palmivora

 

  

 

วิธีการป้องกันและรักษาแบบปลอดสารพิษ จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า หรือชื่อทางการค้าที่รู้จักกันดีในนาม อินดิวเซอร์ ที่การทำงานจะไปกินเชื้อราโรคพืช Phytophthora palmivora เป็นอาหารจะหยุดการระบาดของโรคได้ หรือสามารถฉีดพ่นป้องกันตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการได้ โดยเริ่มฉีดในช่วงที่มีฝนตกหรือพายุเข้า ก่อนที่ฝนจะตกได้เลย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สปอร์เชื้อราระบาดรุกรามกลายเป็นเชื้อราได้ ข้อแนะนำเพิ่มเติม กรณีกำจัดโรคตอนที่ระบาดแล้ว ควรฉีดพ่นอินดิวเซอร์สลับกับ แบคทีเรียกำจัดเชื้อราที่ชื่อ ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลัสซับธิลิส) เพื่อให้ประสิทธิภาพในการกำจัดโรคได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ….

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจตุโชค จันทรภูมี โทร.085-9205846 / ห LINE ID : tga001 หรือสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่เบอร์ 02-9861680-2

 

 

 

 

เขียนและรายงานโดย : นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม : thaigreenagro@gmail.com