เต่า - ตะพาบ, ประมง-สัตว์น้ำ

เต่าทะเลทำเป็นแม่พันธุ์อายุอย่างน้อย 20 ปี

NULL

“ เต่าทะเล ” จัดเป็นทรัพยากรทางทะเลอีกชนิดหนึ่งซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการจัดมาใช้ประโยชน์ และมีการให้สัมปทานเก็บไข่เต่าปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว ขณะนี้จำนวนประชากรเต่าทะเลได้ลดจำนวนลงไปอย่างน่าใจหาย พัฒนาการของเครื่องมือประมงไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้เต่า

fiogf49gjkf0d

ทะเลถูกคุกคามจากการประมงชายฝั่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเคยมีการอนุญาตให้ส่งกระดองและเนื้อเต่าทะเลไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ทำให้มีการล่าจับเต่าทะเลเป็นไปจำนวนมาก ต่อมากรมประมงได้ออกประกาศห้ามทำการประมงอวนลากใกล้กว่า 3 กิโลเมตร จากชายฝั่งและเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล เช่นห้ามส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเต่าทะเลออกจำหน่ายต่างประเทศ นอกจากฝีมือของมนุษย์แล้วเต่าทะเลจัดเป็นสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตช้ามาก เต่าทะเลตัวหนึ่งที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นแม่พันธุ์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องเร่งอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จึงมีโครงการ สมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตามพระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเกิดขึ้นโดยมี ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ. แกลง จ. ระยอง เป็นหน่วยงานหลักที่ทาการวิจัยศึกษาและขยายพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนแหล่งธรรมชาติ

           คุณสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ นักวิชาการประมงประจำศูนย์แห่งนี้ได้บอกว่าปัจจุบันทางศูนย์ได้มีการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์เต่าไว้ในพื้นที่กว่า 30 ไร่เศษ มีแม่พันธุ์เต่าประมาณ 30 ตัว ในแต่ละปีทางศูนย์สามารถนำเต่าทะเลที่เพาะพันธุ์ได้เองปล่อยคืนสู่ทะเลได้เพียงไม่กี่ร้อยตัว ซึ่งถือว่าน้อยมากในขณะที่ทางกองทัพเรือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำการเพาะฟักโดยนำมากจากแหล่งธรรมชาติเลี้ยงและอนุบาล ปล่อยสู่ทะเลปีละนับหมื่นตัว ถึงแม้ทางศูนย์จะปล่อยลูกเต่าลงทะเลได้เพียงปีละ 100 กว่าตัวแต่เปอร์เซ็นต์รอดตายมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ รอดตายมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะหลังจากฟักออกจากไข่จะต้องมีการเลี้ยงอย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปี หรือมีขนาดน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1-2 กิโลกรัม เป็นที่ทราบกันดีว่าเต่าทะเลที่มีพบอยู่ในท้องทะเลทั่วโลกมีอยู่ 7 ชนิด ในท้องทะเลไทยพบอยู่ถึง 5 ชนิด คือ เต่าตนุ, เต่าหญ้า, เต่าหัวค้อน, เต่ามะเฟือง และเต่ากระ เป็นต้น และทางศูนย์แห่งนี้จะเพาะขยายพันธุ์เต่ากระเป็นหลัก ในธรรมชาติเมื่อแม่เต่ามีความพร้อมและมีความสมบูรณ์ในปีนั้น ในช่วงฤดูวางไข่แม่เต่าจะมีจำนวนไข่ในท้องนับพันฟอง โดยจะทยอยออกไข่ครั้งละประมาณ 100-200 ฟอง จากนั้นอีก 2 สัปดาห์ก็จะวางไข่อีกในบริเวณเดิม จะวางไข่ในแต่ละปีประมาณ 4-5 ครั้ง จากการศึกษาและวิจัยพบว่าเต่าในแต่ละตัวที่วางไข่ไปแล้วจะเว้นการวางไข่ออกไปอีก 2-3 ปี เพื่อกลับไปสะสมอาหาร พบว่าหลังจากที่แม่เต่าวางไข่หมดแล้วจะออกไปหากินไกลมาก เช่นท้องทะเลของประเทศมาเลเซีย, สิงค์โปร์, บรูไน, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ และจะกลับมาวางไข่ในไทยอีกเมื่อถึงเวลา

          “ เมล็ดมะละกอแขกดำศรีสะเกษ ” มีแจกฟรีพร้อมคู่มือการปลูก เกษตรกรและผู้สนใจเขียนจดหมายสอดแสตมป์ 15 บาท ส่งมาขอฟรีได้ที่ ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เลขที่ 2/200 ถนนศรีมาลา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-3021, 0-5665-0145 และ 0-1886-7398

ที่มา : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ นสพ. เดลินิวส์ ฉบับ 19,931 วันเสาร์ที่ 8/05/2547 หน้า 10