เต่า - ตะพาบ, ประมง-สัตว์น้ำ

เต่ากระอาน-ลายตีนเป็ด ประมงเพาะปล่อยคืน ธรรมชาติ

      เต่ากระอาน SOUTHERN SALT_WATER TERRAPIN และ เต่าลายตีนเป็ด PAINTED BATAGUR TERAIN เป็นเต่าทะเลที่มีกระดองเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ด้านหลังโค้งนูน ท้องแบนเรียบ หัวนิ่ม จมูกแหลม ลำคอยาวมีเกล็ดเล็กๆ สัตว์ทั้งสองชนิดนี้ มีลักษณะคล้ายกันมาก…แตกต่างตรงที่...เต่ากระอานมี 4 นิ้ว แต่ เต่าลายตีน เป็ดมี 5 นิ้ว ในประเทศไทยพบบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา บริเวณ ปากแม่น้ำปากจั่น จังหวัดระนอง และแหล่งขยายพันธุ์อยู่ที่ หาดริมคลองละงู บ้านโกตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล….ปัจจุบันเกือบ สูญพันธุ์ไปจากเมืองไทย  


        farming1.jpg                  farming2.jpg

fiogf49gjkf0d

 


ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า….ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี ชาวบ้านมักจะพบเต่าทั้ง 2 ชนิด ขึ้นมาบนหาดริมคลองละงู บ้านโกตา ตัวผู้ก็แสดงการเกี้ยวพาราสีตัวเมีย โดยใช้วิธีการอมน้ำมาพ่นใส่และพยายามเข้าไป คลอเคลียตัวเมียอย่างใกล้ชิด เมื่อตัวเมียเกิดอาการ ปิ๊ง จึงเกี่ยวก้อยลงไปใน น้ำเพื่อผสมพันธุ์ เต่าตัวเมียจะเดินพาเหรดด้วยท่าทางต้วมเตี้ยมๆขึ้นมา บนหาดทรายเพื่อวางไข่ครั้งละประมาณ 20-50 ฟอง แล้วกลบหลุมอย่างมิดชิดจากนั้นก็จะกลับไปอยู่ในน้ำตามปกติ นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง นักวิชาการประมง 6 ว แผนกเพาะพันธุ์เต่าน้ำจืดประจำสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล เล่าว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล ได้รวบรวมพ่อแม่ พันธุ์เต่ากระอานและเต่าลายตีนเป็ด มาเลี้ยงในบ่อจำลองเลียนแบบธรรมชาติ จากนั้นพยายาม ศึกษาชีววิทยา ค้นคว้า การเลี้ยง และ พัฒนาการเพาะพันธุ์ เต่าทั้ง 2 ชนิดให้มากที่สุด และในปัจจุบันก็สามารถคิดค้นวิธีการเพาะฟักไข่ กระทั่งประสบความสำเร็จ…!!!พ่อแม่พันธุ์เต่า กระอานและเต่าลายตีนเป็ดที่เลี้ยงไว้ในบ่อคอนกรีตเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งวางไข่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ขณะนี้สามารถฟักเป็นลูกเต่าได้ราว 308 ตัว เป็นลูกเต่า กระอานจำนวน 181 ตัว และลูกเต่า ลายตีนเป็ด 127 ตัว… สถานีฯร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น นำลูกเต่าเหล่านี้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มประชากร แต่ก็ยังมีการลักลอบจับอยู่ จนแทบไม่เหลือเผ่าพันธุ์ไว้ให้ลูกหลาน ได้ศึกษาชีววิทยา ดังเช่นสัตว์อีก หลายชีวิต และ หลายสายพันธุ์ ที่สูญสิ้นจากโลกนี้แล้ว


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 


 http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=97024