โรคและศัตรูเห็ด, สารพันเห็ด

เตือนภัย : อากาศร้อนอบอ้าว มักพบไรเห็ดระบาด

                อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตของแมลงต่างๆ
ซึ่งอาจส่งผลให้แมลงบางชนิดฟักตัวเร็ว วงจรชีวิตสั้นลง แพร่พันธุ์เร็ว
เพิ่มจำนวนรวดเร็วขึ้น
ไรเห็ดก็เช่นกันและถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้ผู้เพาะเห็ดมาแล้วหลายต่อหลายคนที่ต้องเจ้งหมดเนื้อหมดตัว
ไรเห็ดเป็นสัตว์ขนาดเล็กต้องอาศัยแว่นขยายส่องจึงจะมอ งเห็น
ถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจเห็นแค่จุดเล็กๆสีขาวใสกระจายเป็นกลุ่มๆ
ที่น่าคิดคือ…ไรมีวงจรชีวิตที่สั้นมากใช้เวลาแค่ 4-5 วันเท่านั้น
โดยทั่วไปจะพบตัวเมียมากกว่าตัวผู้ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ตัวเมียยังสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งไข่และออกเป็นตัว
ที่สำคัญกว่านั้นตัวเมียไม่จำเป็นต้องผสมพันธุ์กับตัวผู้ก็ได้
และนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไรเห็ดระบาดทำลายก้อนเห็ดได้อย่างรวดเร็ว

            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไรเห็ด         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไรเห็ด

โดยเฉพาะช่วงที่เส้นใยเห็ดกำลังเดินแผ่กระจายตัวก้อน
ทำให้เส้นใยขาดไม่สามารถเจริญต่อไปได้ ไรเห็ดที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ไรไข่ปลาซึ่งพบได้ในเห็ดหูหนู
เห็ดขอน เห็ดกระด้าง เห็ดหลินจือ ฯลฯ
ซึ่งจะเข้าทำลายเส้นใยเห็ดที่กำลังเจริญอยู่ในถุงพลาสติกก่อนเปิดดอก
อาจทำให้ดอกแคระแกร็น ถุงที่ถูกทำลายมักพบเม็ดกลมเล็กๆเหมือนไข่ปลากระจายอยู่ทั่วไป
หากจะถามว่า…ไรมาจากไหน
? ปกติแล้วไรเห็ดมีอยู่ในธรรมชาติทุกที่
เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ไรเห็ดจะเข้ามาแพร่ระบาดในโรงเรือนเห็ดของเราเท่านั้นเอง
เพราะโดยธรรมชาติของไรเจริญเติบโตได้ดีในที่มีความชื้น (แต่ไม่แฉะ)
ค่อนข้างหมักหมม และส่วนใหญ่ที่ระบาด… กูรูเห็ดหลายๆท่านกล่าวว่ามักเกิดจากสาเหตุ
3 ประการต่อไปนี้ 1.หัวเชื้อ ในกรณีที่คนทำเชื้อไม่ดูอย่างรอบคอบ
ไปตัดเส้นไยที่มีไข่หรือตัวไรติดมาด้วย ทำให้ระบาดต่อกันมาเป็นทอดๆ จากอาหารวุ้น
ไปเม็ดข้าวฟ่าง ไปกับก้อนเชื้อในถุงพลาสติก จนกระทั่งไประบาดในฟาร์มเห็ด 2.เครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายเชื้อไม่สะอาด
ซึ่งเกิดการปนเปื้อนจากคนหรือสัตว์เป็นพาหะนำเข้าไป 
3.เกิดเองตามธรรมชาติจากการหมักหมมหรือมีการสะสมของวัสดุเพาะเก่าๆ
จากนั้นจะค่อยๆเดินเข้าไปฝังตัวอยู่ในก้อนเชื้อเมื่อเจอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะสืบพันธุ์ต่อไป
การกำจัดไรไข่ปลานั้นหากพบว่ามีการระบาดแล้วเป็นเรื่องยากที่จะรักษาเนื่องจากต้องใช้สารเคมีในการฉีดพ่น
ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภค
ฉะนั้นให้หันมาใช้วิธีป้องกันแทนจะได้ผลดีมากกว่า
วิธีที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาด เนื่องจากไรมันไม่ชอบความสะอาด
แต่หากยังระบาดอยู่ จะให้ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคก็ควรใช้จุลินทรีย์อย่าง”ไมโตฟากัส”ร่วมกับสมุนไพร
เนื่องไมโตฟากัสเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมกำจัดไรเห็ดได้ผลดีที่สุด ณ.เวลานี้
ส่วนการนำมาใช้นั้น แนะนำให้หมักขยายเชื้อด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูก
หรือนมกล่องรสหวาน 1 กล่อง ต่อหัวเชื้อ 5 กรัมหรือ1 ช้อนชา หมักทิ้งไว้ 1 คืน
หลังจากนั้นนำมาผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วก้อน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ส่วนสมุนไพรที่นำมาใช้ร่วมนั้นอาจจะใช้ใบน้อยหน่าหมักกับน้ำเปล่าทิ้งไว้ 1
เดือนก็สามารถนำมาใช้ได้ หรือหากเร่งด่วนให้ใช้ใบน้อยหน่า 1 กิโลกรัม โขลกให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ำ
แล้วนำไปผสมน้ำเพื่อเจือจางอีก 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วก้อนเห็ด
สามารถช่วยลดการระบาดของไรไข่ปลาได้ในระดับหนึ่ง
ผู้เพาะเห็ดท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
โทร. 02-9861680 -2 หรือผู้เขียน 081-3983128
ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline สายด่วน
084-5554205 -9 หรือ
Line Center : tga001, tga002, tga003, tga004 *** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไมโตฟากัส  

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com