พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ข่าวเกษตร

เตือนผู้เลี้ยงสัตว์รับมือน้ำท่วม

fiogf49gjkf0d

นครปฐม – นายสมโภชน์ กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม
กล่าวว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าลักษณะอากาศช่วง
มิ.ย.-ก.ค.อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน
ฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับภัยดังกล่าวโดยปรับปรุงและเสริมคันบ่อให้อยู่ในระดับที่สูงพอกันน้ำท่วม
ควบคุมการใช้น้ำ จัดทำร่องระบายน้ำ ขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขิน
เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อ่วน กระชัง เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้
หากเกษตรกรต้องการรายละเอียดให้สอบถามไปยังประมงจังหวัดได้ในวันเวลาราชการ

ที่มา  : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก  วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2554

fiogf49gjkf0d