โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

เตือนผู้ปลูกพริก ระวังโรคราขนแมว

โรคราขนแมว หรือราหนวดแมว ราค้างคาว โรคเน่าเปียก ตามชาวบ้านหรือเกษตรกรเรียกกันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพริก มักพบได้บริเวณยอดอ่อนและกิ่งอ่อน มีแผลช้ำ ฉ่ำน้ำ ต่อมาจะกลายเป็นแผลแห้งสีน้ำตาลดำ ขยายลุกลามลงมาตามกิ่งอย่างรวดเร็วและ ทำให้กิ่งแห้งหักพับ จนต้องถอนทิ้ง หากแสดงอาการรุนแรง ใบและดอกพริกจะร่วงจนเหลือแต่ก้าน และต้นพริกจะไม่มีการแตกยอดใหม่

แต่หากเกิดที่ผล จะเกิดอาการช้ำ ฉ่ำน้ำที่ผลอ่อน ทำให้ผลเน่าและหลุดร่วงได้ง่าย สปอร์เชื้อรา สามารถแพร่ระบาดได้ดีโดยน้ำ ลม ฝน น้ำค้าง แมลงหรือติดไปกับสิ่งที่เข้าไปสัมผัสในแปลงพริก ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจดูแปลงอย่างสม่ำเสมอ ควรปรับระยะการปลูกพริกไม่ให้แน่นจนเกินไป เพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก

 

 

หากเริ่มพบต้นพริกแสดงอาการยอดช้ำ เห็นยอดพริกมีเชื้อราเกิดขึ้น ให้รีบตัดส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงนำออกจากแปลงปลูกทันที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสปอร์เชื้อรา หากพบต้นที่แสดงอาการของโรครุนแรง ให้รีบถอนต้นพริกและเก็บเศษซากต้นพริกที่เป็นโรคออกจากแปลง ไปทำลายทันที จากนั้นฉีดพ่นแซนโธไนท์และฟังก์กัสเคลียร์ไปล้างหมอกล้างสปอร์และกำจัดเชื้อราที่ติดอยู่กับพริกทันที เหมือนการอาบน้ำทำความสะอาดแปลงพริก เพื่อให้แปลงพริกมีสปอร์เชื้อราให้น้อยที่สุดจากนั้นฉีดพ่น ไบโอเซ็นเซอร์ เพื่อป้องกันและกำจัดสปอร์เชื้อรา ทุก 5-7 วัน หากพบว่าระบาดรุนแรงให้ฉีดทุก 3 วัน จนการระบาดเริ่มลดลง ไบโอเซ็นเซอร์ ไม่จำเป็นต้องมีเชื้อราแล้วค่อยฉีด สามารถที่จะฉีดพ่นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเชื้อราในแปลงพริกของเกษตรกรได้อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 092-7744904 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]

 

    

 

เขียนและรายงานโดย คุณบรรเจิด ยิ่งวงษ์ (ฝ่ายส่งเสริมการขายชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)