อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, พืชผัก พืชไร่

เตรียมปลูกพืชด้วยภูไมท์ซัลเฟส

 

ประโยชน์ของภูไมท์ซัสเฟส

1.มีส่วนประกอบด้วยภูไมท์50% ซัลเฟส 7% แคลเซียม 12% ฟอสฟอริกแอซิค 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก 0.01% สังกะสี 0.005% PH 6.5

2.ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยมีรูพรุนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทำให้จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพืชผลก็จะได้คุณภาพที่ดี

3.ปลดปล่อยธาตุอาหารในดินดินที่ถูกตรึงธาตุอาหารไว้เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานและทำให้ปุ๋ยเคมีสะสมในดินจำนวนมากจะทำให้รากพืชสามารถดูดและนำพาปุ๋ยที่

สะสมในดินไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

4.ใช้แก้ปัญหาสภาพดินสภาพดินเปรี้ยวดินพรุนดินดานดินเสื่อมโทรมและที่ใช้ทำการเกษตรมานานๆสามารถ

ปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตรส่งให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพสูงสุด

5.ป้องกันแก้ไขปัญหาพืชโตช้าแคระแกนใบเหลืองใบซีดใบหงิกงอดอกผลร่วงผลมีขนาดเล็กรูปทรงผิด

ส่วนผลผลิตสารธรรมชาติปรับสภาพดินจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเห็นผลดีเยี่ยม

 

 

การเตรียมดินเป็นหัวใจของการปลูกพืชทั้งพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งมีหลักการคล้ายคลึงกัน คือ ก่อน

ปลูกพืชจำเป็นต้องพิจารณาสภาพพื้นที่ เนื้อดิน ปัญหาของดิน ชนิดพืชที่ปลูกเพื่อให้มีการเตรียมดินที่เหมาะสม

และประสบผลสำเร็จในการปลูกพืช การเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชดังนี้

 

การเตรียมดินสำหรับการปลูกผัก

การเตรียมดินปลูกผักจำเป็นต้องมีการเตรียมดินอย่างดีเพื่อให้เมล็ดผักซึ่งมีขนาดเล็กมีการงอกที่ดี ควร

ไถดินลึก 6-8 นิ้ว พริกหน้าดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อฆ่าไข่แมลงและศัตรูพืชบางชนิด แล้วจึงไถคราดเพื่อ

กำจัดวัชพืชออกให้หมดทำการยกแปลงขนาดของแปลงขึ้นกับชนิดพืชผักที่ปลูก ถ้าดินมีปัญหาโดยมีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่า 6.5 ควรภูไมท์ซัลเฟส อัตรา 100 กก./ไร่ การหว่านภูไมท์ซัลเฟส จะช่วยฆ่าเชื้อโรคในดิน

ในพื้นที่ภาคใต้ใช้หินปูนฝุ่นอัตรา 1000-1500 กก./ไร่ วัสดุปูนขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีปูนชนิดใดก็ใช้ตามที่มีในพื้นที่

นั้น ในขณะใส่ภูไมท์ซัลเฟสดินควรมีความชื้นเพื่อให้มีการทำปฏิกิริยากับดินได้เร็วยิ่งขึ้นและควรปล่อยไว้

ประมาณ 1 สัปดาห์ ในขณะพรวนดินหลังจากยกแปลงแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ เช่น ขี้เป็ด ขี้ไก่ หรือ ขี้หมู

 

 

จะทำให้ดินร่วนซุย เตรียมดินง่ายและทำให้ดินมีความอุ้มน้ำดี มีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ธาตุอาหารแก่ดินในระดับหนึ่ง

พืชผักบางชนิดที่ต้องเพาะเมล็ดปลูกแปลงเพาะกล้าควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร การเตรียมดินควรทำอย่างดี

เช่นเดียวกันโดยยกหน้าดินให้สูงประมาณ 10 ซม. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วนซุย แต่งหน้าดินให้เรียบ

สำหรับพืชผักที่ปลูกโดยหว่านเมล็ดลงแปลง เมื่อหว่านเมล็ดแล้วให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วโรย

ทับลงไปบางๆคลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ ส่วนพืชผักที่ปลูกเป็นหลุมก็เช่นเดียวกันเมื่อหยอดเมล็ดแล้วกลบด้วยดินละเอียดที่ผสมด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก

 

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน พรพรรณ ยิ้มสาระ (ฝ่ายขายส่วนกลาง) 084-5554210

Hotline สายด่วน 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenagro.com