จุลินทรีย์, หินแร่ภูเขาไฟ, พืชผัก พืชไร่, พืชผัก-พืชไร่

เชื้อราฟิวซาเรียม(Fusarium) กับ โรคตายพรายในกล้วย

โรคตายพรายในกล้วย เกิดจากเชื้อราที่พบทั่วไปในดินซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) หรืออาจจะเรียกโดยทั่วไปว่า เชื้อราฟิวซาเรียม เข้าสู่พืชทางรากและแพร่กระจายสู่ท่อลำเลียงน้ำทำให้เกิดอาการเนื้อเยื่อตายเป็นสีน้ำตาลในท่อลำเลียงของลำต้นเทียมของกล้วยและลุกลามขึ้นสู่ก้านใบ โคนใบแก่ด้านนอกมีสีซีดเหลืองและผืนใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลโดยเริ่มจากขอบใบเข้าสู่กลางใบและใบหักพับภายใน 1-2 สัปดาห์ และในที่สุดลำต้นเทียมจะยืนต้นตายหรือล้มตายลงไป เมื่อผ่าลำต้นเทียมหรือกาบใบที่อยู่ใกล้ระดับผิวตามยาวจะพบกลุ่มท่อลำเลียงที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง เมื่อผ่าเหง้า โคนต้น ลำเทียม ก้านเครือ ก็จะพบอาการลักษณะเช่นเดียวกัน เชื้อราฟิวซาเรียม(Fusarium) เป็นเชื้อราที่ทำความเสียหายให้กับกล้วยได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นโรคที่ทำความเสียหายอย่างรุนแรง เราจึงควรป้องกันให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลยได้ยิ่งดีและควรเฝ้าระวังไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในแปลงหรือในสวนของเราได้ ถ้ารอให้พบอาการโรค แล้วค่อยดูแลรักษาย่อมจะไม่ทันการ ถึงแม้เป็นโรคแล้วจะรักษาให้หายได้ แต่การป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง เพราะโรคนี้มีความรุนแรงมากและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เชื้อราตัวนี้ สามารถอยู่ในดินได้นานหลายปี ทําให้การปลูกกล้วยในที่เดิมๆ จึงเหลีกเลี่ยงเชื้อรานี้ได้ยาก วิธีที่ช่วยป้องกันโรคตายพรายนั้นผู้เขียนขอ แนะนำให้รองก้นหลุมปลูกกล้วยด้วยกลุ่มหินแร่ภูเขาไฟที่ชื่อ ”พูมิชซัลเฟอร์ม ” ที่มีแร่ธาตุที่ชื่อซิลิก้า ธาตุซิลิก้า เป็นธาตุอาหารพืชอย่างหนึ่ง มีสรรพคุณในเรื่องเสริมสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับเซลล์พืช ทำไมจึงให้ใส่ตั้งแต่เริ่มปลูก ก็เพราะกล้วยจะได้กินซิลิก้าจาก”พูมิชซัลเฟอร์”เพื่อไปสร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วปัญหาเรื่องโรคตายพรายในกล้วยจะลดลงถึง50% และควรใส่เป็นประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง จากนั้นให้ใช้จุลินทรีย์ ” อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)” ผสมน้ำฉีดพ่นสลับกับ ”ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส)” จุลินทรีย์ทั้ง 2 ตัวนี้มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราและการควบคุม เชื้อทั้ง2ตัวนี้ จะทำหน้าที่เหมือนตำรวจและทหารคอยควบคุมไม่ให้โรคเข้ามาในแปลง ถึงเป็นโรคแล้วก็ยังใช้เชื้อ 2 ตัวนี้ในการกำจัดได้เหมือนกัน วิธีใช้ก็คือ ใช้ม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วจึงค่อยนำ” อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)”+”ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส)” ในอัตรตรา25-50 กรัม ใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน ฉีดพ่นให้ทั่วชุมโชก เพียงเท่านี้เชื้อรา โรคตายพรายในกล้วย จะหมดไปจาก สวนหรือแปลง ของท่านอย่างแน่นอน

เขียนและรายงานโดยทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนคุณบรรเจิด ยิ่งวงษ์ (ฝ่ายส่งเสริมการตลาดกรุงเทพ) 092-7744903 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]