การเกษตร, ข่าวเกษตร

เชียงใหม่ศูนย์นำร่องหม่อนอินทรีย์ อียูหนุนงบฯ-แนวโน้มสวมผ้าไหมปลอดสารพิษ

NULL

นายพินิจ กองศรีพร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า มอบนโยบายให้ข้าราชการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียง ใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เแห่งชาติ ก่อตั้งมา 2 ปีแล้วนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและทรงตรัสว่าการทำหม่อนไหมเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าและชาวบ้านมานาน ดังนั้น ต่อไปให้มีศูนย์หม่อนไหม ทั่วประเทศจำนวน 21 ศูนย์ ให้ดำเนินการเพื่อรักษาวิถีชีวิตหม่อนไหมคู่สังคมไทยให้ยั่งยืน จึงจำเป็น ต้องมีสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติที่มั่นคง

fiogf49gjkf0d

นายพินิจกล่าวอีกว่า จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่พื้นที่ 7 ไร่ที่บางเขน กรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อให้นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเป็นศูนย์ประสานงานกับศูนย์หม่อนไหมต่างๆ ทั่วประเทศ จะวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง สำหรับการทำงานของศูนย์หม่อนไหมทั่วประเทศจะให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นำ ร่องทำ “โครงการหม่อนไหมอินทรีย์”

“จากที่พบกับทางผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ประสานงานกับอียูมาแล้วหารือกับนักวิชาการมหา วิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มาแล้วเช่นกันในการผลิต “หม่อนไหมอินทรีย์” ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแจ้งว่าอียูจะช่วยเหลืองบประมาณให้ศูนย์หม่อนไหมผลิตไหม ออกสู่ตลาดจะจัดการหาตลาดให้โดยเน้นย้ำให้ทำผ้าไหมแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน ให้ทอผ้าไหมในบ้านของชาวบ้านเอง ที่สำคัญให้ดำเนินการทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนจะต้องใช้แบบอินทรีย์ทั้งหมด คือเริ่มต้นปลูกต้นหม่อนห้ามใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหากได้ผลผลิตออกมาแล้วสีที่นำไปย้อมผ้าไหมคือเปลือกไม้ชนิดต่างๆ ก็ต้องได้จากต้น ไม้ที่ให้สีปลูกในขั้นตอนที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยเช่นกัน คือทุกอย่างที่นำมาผลิตเป็นผืนผ้าไหมแล้วนั้นต้องเป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมด”

นายพินิจกล่าวอีกว่า หากได้ผ้าไหมอินทรีย์จะได้รับความนิยมมากในอนาคตจากที่คนเราในขณะนี้นิยมรับประทานอาหารอินทรีย์กันมากเพื่อสุขภาพ ต่อไปแนวโน้มอนาคตคนทั่วไปจะใช้เครื่องนุ่งห่มอินทรีย์แน่นอน ซึ่งให้ศูนย์หม่อนไหมเชียงใหม่นำร่องก่อนในช่วง 3-6 เดือนนี้ต่อไปให้ศูนย์อื่นๆ ดำเนินการเช่นกันให้ครบทั้ง 21 ศูนย์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 18 ธันวาคม 2550
http://matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEU0TVRJMU1BPT0= ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBd055MHhNaTB4T0E9PQ==