น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

เก็บน้ำไว้ในดินให้พืชกินได้นาน ๆ

NULL

                ในประเทศจีนจะมีการขุดลอกเอาดินและตะกอนทับถมในแหล่งน้ำขึ้นทุกปีเอาไปใส่ไร่นาเพื่อเป็นปุ๋ยและ วัตถุดิบบำรุงดิน กับทำให้ห้วยหนองคลองบึงรับน้ำฤดูใหม่ได้มาก แต่ไทยไม่ได้ทำ แหล่งน้ำ ทางน้ำ จึงตื้นเขิน ฝนตกไม่นานก็เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมพื้นที่ลาดชันถูกน้ำชะล้างง่าย ดินและตะกอนพัดพาก็ไปทับถมท้องน้ำจนตื้นรับน้ำไม่ได้มาก

fiogf49gjkf0d

                ในที่ดอนปลูกพืชไร่ ประมาณ 3-6 ปี จะเกิดเป็นดินดานใต้ชั้นไถพรวน กั้นการซึมของน้ำลงดินชั้นล่าง น้ำก็ได้แต่ไหลไปตามหน้าดิน ควรกั้นการไหลของน้ำหรือชะลอให้ไหลช้าลงด้วยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ การชักร่องปลูกพืชอย่าทำตามแนวดิ่ง ควรทำตามแนวระดับในสวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนไม้ยืนต้นต่าง ๆ  ทำคันดินเป็นตารางสี่เหลี่ยมไว้กักน้ำ ฝนตกที่ไหนก็กักน้ำไว้ที่นั่น เนื่องจากเป็นที่ดอนน้ำจึงค่อย ๆ  ซึมลงไปในดินชั้นล่างเมื่อซึมหมดแล้วแต่ดินยังเปียกชื้นอยู่ให้ฉีดสารละลายดินดานลงบนผิวดินชื้นให้ทั่ว จะทำให้ดินร่วนซุยขึ้น เมื่อฝนตกครั้งต่อมาน้ำจะซึมลงดินได้เร็วขึ้น

                ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิควรเจรจากับออมสิน หรือ ธ.ก.ส.  เพื่อขอสินเชื่อขุดสระน้ำประจำไร่นา ขุดในจุดต่ำของดิน ขุดลึก 5-6  เมตร นับจากผิวดิน ใช้สระนี้เก็บน้ำทุกครั้งที่ฝนตก น้ำในสระจะซึมเข้าในดินทางด้านข้างสระและ ก้นสระ เป็นการเก็บน้ำไว้ในดินอีกวีหนึ่ง พระโคกินข้าวโพดทั้งในกัมพูชาและไทยแสดงว่าฝนรวมทั้งปีจะไม่มาก ดังนั้นควรเก็บน้ำไว้ในดินให้มากทุกครั้งที่ฝนตก

ที่มา : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,035 วันพฤหัสบดีที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 12.

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *