ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

เกษตรฯชี้แนวโน้มตลาดยางยังใส ฟุ้งราคาพุ่งสูงต่อเนื่องอีกหลายปี

fiogf49gjkf0d

เกษตรฯมั่นใจความต้องการยางพาราของโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดราคายางช่วง 2-3ปีข้างหน้ายังอยู่ในเกณฑ์สูงแถมได้ปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน อินเดีย อียู และรัสเซีย ช่วยหนุนให้เกิดความต้องการใช้อีกอื้อ นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวโน้มสถานการณ์ยางพาราในช่วงระหว่างปี 2551 – 2553 ว่า แนวโน้มความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกคาดว่าจะยังคงขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี

fiogf49gjkf0d

ส่วนปริมาณการผลิตยางธรรมชาติคาดว่าจะขยายตัวในอัตรามากกว่า ร้อยละ 3 ทั้งนี้เนื่องจากหลังปี 2547 เป็นต้นมา ราคายางธรรมชาติได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางในหลายประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย เช่น ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ และลาว นอกจากนี้ยังมีการขยายพื้นที่ปลูกในทวีปอาฟริการวมทั้งบางประเทศในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ “ราคายางในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากพื้นที่สวนยางที่ปลูกใหม่ในช่วงตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ยังไม่สามารถให้ผลผลิต และการที่ราคาน้ำมันและโภคภัณฑ์อื่นๆ ยังคงมีราคาสูง ราคายางก็จะยังคงรักษาระดับที่สูงอยู่ต่อไป ส่วนในระยะยาว จนถึงปี พ.ศ. 2558 องค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ ประเมินว่าโลกยังมีความต้องการใช้ยางพารามากขึ้นอีก ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน อินเดีย กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และรัสเซีย อาจส่งผลถึงปริมาณการใช้และราคายางธรรมชาติด้วย” นายธีระชัย กล่าว


ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


http://www.phtnet.org/news51/view-news.asp?nID=385