การเกษตร, ข่าวเกษตร

เกษตรฯจัด“บวงสรวง” บูรพกษัตริย์-พระพิรุณ ประเดิมพิธีแรกนาขวัญ

fiogf49gjkf0d

นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา
ประจำปีพุทธศักราช 2557 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์
องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม โดย นายชวลิต กล่าวว่า
งานบวงสรวงนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล  แก่ พนักงาน ข้าราชการ
และประชาชน  โดยพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค
และศาลพระภูมิเจ้าที่ ของพระยาแรกนาขวัญ
จะเป็นพิธีกรรมก่อนวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  (ชวิน รังสิพราหมณกุล)
หัวหน้าพราหมณ์  สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
เป็นผู้ดูแลการประกอบพิธีพราหมณ์ โดยมีเทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน
ร่วมในพิธีด้วย ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว
จะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร
ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2557 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 8
พฤษภาคม 2557 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล
ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ถือเป็นวันเกษตร สำหรับวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557
เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไถหว่าน)
โดยจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
http://www.naewna.com/local/102297