การนำเข้า-ส่งออก, ข่าวเกษตร

เกษตรหารือการค้าทูตอิตาลี ปูทางซื้อขายตลาดล่วงหน้า

 นายธีระ สูตะบุตร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายอิกนาซีโอ ดี ปาเช เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโครงการความร่วมมือซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวความคิดริเริ่ม และยังต้องระดมความคิดจากประเทศต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯต่อไป โดยมีประเทศอิตาลีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประเทศที่ทำเกษตรกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น พร้อมกันนี้ ยังหารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องพันธุ์พืช และสัตว์ รวมถึงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์องุ่นสำหรับการผลิตไวน์ และพันธุ์มะกอกน้ำมัน

fiogf49gjkf0d

 ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันพิจารณาความร่วมมือด้านการลงทุน และการค้าสินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนด้านการตลาดสินค้าเกษตรของภาคเอกชน โดยเฉพาะการร่วมลงทุนด้านการผลิตกล้วยไม้และไวน์ ตลอดจนความร่วมมือทวิภาคในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ซึ่งปัจจุบันประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดด้านกฎระเบียบการนำเข้ามากกว่าสมาชิกอื่นในกลุ่มอียู ผู้ส่งออกจึงควรระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรในภาพรวมของประเทศ


 


 สำหรับสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของไทยไปยังอิตาลี ได้แก่ ยางพารา และปลาหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมูลค่ารวมหมดประมาณ 1,491 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การนำเข้าสินค้าจากอิตาลี มีมูลค่า 1,487 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันพุธที่ 9  มกราคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=90037