พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ข่าวเกษตร

“เกษตรลำพูน” เตือนเกษตรกรประหยัดน้ำ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 51 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งปี”50 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี”51 ในด้านการประกอบอาชีพการเกษตรต้องให้ความสำคัญในการใช้น้ำ เพราะถ้าหากพื้นที่เพาะปลูกพืชได้รับผลกระทบแล้วจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

fiogf49gjkf0d

นายสมศักดิ์ อาศรัยจ้าว เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในปีนี้ จะทวีความรุนแรงด้านภัยแล้งมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นประจำทุกปี หน่วยงานชลประทานได้ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ พบว่าปริมาณน้ำมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เช่น เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่ อ.บ้านธิ และ อ.เมืองลำพูนบางส่วน โดยปีนี้มีปริมาณน้ำทั้งหมดประมาณ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถนำน้ำไปใช้ได้จริงเพียง 22 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำมากถึง 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังพบว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรที่รับน้ำได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง

 

ดังนั้น ทางเกษตรจังหวัดลำพูน จึงขอเตือนพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชในฤดูแล้งนี้ ให้พิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำที่จะนำน้ำไปใช้ในการปลูกพืชนั้นว่ามีแหล่งน้ำที่เพียงพอหรือไม่ และควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือพืชอายุสั้น เช่นผักต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่เคยประสบภัยแล้ง และควรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 3 มกราคม 2551
http://matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdOVEF6TURFMU1RPT0= ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBd09DMHdNUzB3TXc9PQ==