ปู, ประมง-สัตว์น้ำ

เกษตรกรยุคใหม่ – ปูม้าในบ่อดิน

การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากผลการวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ของนักวิชาการ ซึ่งต่อมาก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมากเข้ามาร่วมโครงการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรที่ประสบความล้มเหลวจากการเลี้ยงกุ้ง ได้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปูม้าแทน เพราะทรัพยากรหลายอย่างที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งก็เอามาใช้ในการเลี้ยงปูได้บางส่วน แต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้จากการเลี้ยงกุ้งจะเอามาใช้ในการเลี้ยงปูได้เนื่องจากธรรมชาติของกุ้งกับปูแตกต่างกันมาก

fiogf49gjkf0d

แนวคิดในเรื่องการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินก็คือ เป็นวิธีการเพิ่มทรัพยากรปูเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดทดแทนการจับจากธรรมชาติ และที่สำคัญคือเป็นการใช้พื้นที่ดินเดิมที่เคยเลี้ยงกุ้งและกลายเป็นบ่อร้าง ซึ่งยังมีอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่เอามาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปูแทนที่จะทิ้งให้สูญเปล่า ซึ่งรวมแล้วพื้นที่ที่ว่านี้มีนับหมื่นไร่

แต่ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาเลี้ยงปูม้าควรจะเป็นบ่อที่มีพื้นเป็นดินปนทรายหรือดินทรายและอยู่ใกล้ทะเลหรือแหล่งน้ำทะเล เพราะธรรมชาติของปูม้าชอบฝังตัวในทรายบนพื้นบ่อตอนกลางวัน

ปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดินจะโตช้ากว่าปูม้าที่เลี้ยงในคอกในทะเล แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเลี้ยงเพียง 3 เดือน ก็เริ่มจับขายได้แล้วเพราะมีขนาดโตพอที่จะส่งตลาดได้

 มีการคำนวณต้นทุนและกำไรว่าหากเลี้ยงในบ่อขนาด 5 ไร่ จะได้เงินสักเท่าใด ก็พบว่าการเลี้ยงปู 3 เดือน เมื่อจับขายและหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละเกือบ 3 หมื่นบาท เรียกได้ว่าเพียงพอที่จะอยู่อย่างสบายพอควรสำหรับครอบครัวขนาดไม่ใหญ่นัก

 แต่ก็มีข้อคิดว่าใครก็ตามที่เคยเลี้ยงกุ้งมาแล้ว หากจะคาดหวังว่าการเลี้ยงปูจะทำรายได้อย่างงามเหมือนการเลี้ยงกุ้งคงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นหลายคนที่ตั้งความหวังไว้สูงว่าจะเลี้ยงปูให้รวยเหมือนการเลี้ยงกุ้ง ก็อาจถอดใจและเลิกเลี้ยงเมื่อไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้

 อีกข้อคิดก็คือ การเลี้ยงกุ้งขาวในปัจจุบันก็เริ่มมีปัญหาเหมือนที่เคยเจอมาแล้วในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ คือยิ่งเลี้ยงยิ่งเป็นหนี้มาก หากมองในมุมนี้การเลี้ยงปูม้าในบ่อดินก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ถึงแม้จะไม่รวยเท่าการเลี้ยงกุ้ง แต่ความเสี่ยงน้อยกว่า และมีโอกาสได้ผลดีกว่า

การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปู หรือจะทำการเกษตรอะไรก็ตาม เรื่องความรู้เป็นของจำเป็นมาก เพราะหากทำเกษตรโดยไม่รู้หรือเป็นประเภทดูคนอื่นทำแล้วเอามาทำตามโดยขาดความรู้ความเข้าใจ โอกาสประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยาก

 แต่เรื่องการเลี้ยงปูม้ามีองค์ความรู้มากมายที่สร้างขึ้นในเมืองไทยและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งนำมารวบรวมไว้ในหนังสือทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง

ในหนังสือเรื่อง “ถอดรหัสปูม้า” ที่เขียนโดย ดร.บรรจง เทียนส่งรัศมี ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงปูม้าในบ่อดินอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมทั้งข้อควรระวังต่างๆ เรียกได้ว่าหากใครคิดจะเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ถ้าได้อ่านหนังสือนี้แล้วก็น่าจะนำไปตั้งต้นประกอบอาชีพได้เลย

 ที่สำคัญคือเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยอย่างต่อเนื่องมารวบรวมไว้ จึงเป็นข้อมูลที่มีการพิสูจน์แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดหรือนำมาจากตำราต่างประเทศ

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 21  กรกฎาคม  2551

http://www.komchadluek.com/2008/07/21/x_agi_b001_212152.php?news_id=212152