เห็ดหูหนู, สารพันเห็ด

เกษตรกรตัวอย่างกับการแก้ปัญหาราเขียวในก้อนเห็ดหูหนู ด้วยจุลินทรีย์บีเอสพลายแก้ว

fiogf49gjkf0d

ปัญหาอันดับหนึ่งที่ผู้เพาะเห็ดทั้งหลายประสบพบเจอคงนี้ไม่พ้นเรื่อง
ราเขียวในก้อนเห็ด ซึ่งปัญหาเรื่องราเขียวสามารถเกิดได้กับเห็ดทุกชนิด เช่น
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดฮังการี เห็ดขอนขาวขอนดำ เห็ดหอม
เห็ดลมเห็ดกระด้าง เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดหูหนู ฯลฯ
แนวทางการป้องกันกำจัดส่วนใหญ่จะใช้การคัดแยกก้อนที่เป็นราเขียวนั้นออกจากโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อนำไปทิ้งไปเผาทำลาย
ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก ต่างจากแนวทางของชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวป้องกันกำจัดเชื้อราเขียว
ไม่ต้องคัดก้อนที่เป็นราเขียวทิ้ง ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดที่อยู่ในโรงเพาะอยู่ครบถ้วน
สามารถเก็บผลผลิตของดอกเห็ดได้เหมือนเดิม


fiogf49gjkf0d

วันนี้ทางผู้เขียนขอยกย่องวิธีการกำจัดเชื้อราเขียวในก้อนเห็ดของเกษตรกรท่านมาบอกเล่าให้กับท่านที่ทำเห็ดทั้งหลายได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดเชื้อราเขียวในเห็ดหูหนู
และนำไปปรับใช้ในฟาร์มเห็ดของท่าน โดยเกษตรกรท่านนี้คือคุณประนอม มหาไม้ อยู่ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
และมีโอกาสได้รู้จักชมรมเกษตรปลอดสารพิษโดยผ่านเวปไซต์
www.thaigreenagro.com   คุณประนอม
มีอาชีพหลักคือรับราชการเป็นนางพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน และเพาะเห็ดหูหนูเป็นอาชีพเสริมส่งขายตลาด ทำอยู่ประมาณ 5,000 ก้อน
ปัญหาที่พบส่วนมากคือ ปัญหาเรื่องของเชื้อราโดยเฉพาะราเขียว
ซึ่งจะพบกันมากในผู้ที่ทำอาชีพเพาะเห็ด
ยังผลให้เชื้อเห็ดถูกทำลายและผลผลิตลดลงอย่างมาก
เลยได้โทรเข้ามาปรึกษากับนักวิชาการของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

หลังจากที่คุณประนอม มหาไม้
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการจากทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งได้แนะนำให้ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดโรคเชื้อราในเห็ด
เชื้อบาซิลัส ซับทิลิส พลายแก้ว ซึ่งเป็นเชื้อ แบคทีเรียกำจัด เชื้อรา
สามารถหมักขยายเชื้อเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนให้ได้จุลินทรีย์ในปริมาณที่มากขึ้นและยังช่วยประหยัดต้นทุนอีกด้วยสามารถหมักได้หลายสูตรทั้ง
สูตรไข่ไก่ สูตรน้ำมะพร้าวอ่อน สูตรนมยูเอชที โดยแนะนำให้ฉีด 7 วันครั้ง
หรือในช่วงอากาศชื้นจัดแนะนำให้ฉีด 3 วันครั้ง โดยใช้ สลิ๊งค์
ฉีดอัดเข้าไปในก้อนเห็ดโดยตรง

คุณประนอม มหาไม้
ได้ทดลองโดยแยกก้อนเห็ดหูหนูที่เป็นเชื้อราออกมาไว้นอกโรงเรือนและได้ทำการทดลองฉีดเชื้อบาซิลัส
ซับทิลิส พลายแก้วโดยหมักขยายเชื้อ บาซิลัส ซับทิลิส พลายแก้ว
โดยใช้สูตรหมักในน้ำมะพร้าวอ่อนโดยใช้น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้ม
ใส่เชื้อลงไป 5 กรัม จากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน แล้วนำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร
ฉีดพ่น โดยการฉีดพ่นจะเน้นฉีดให้ชุ่มเปียกทั้งหน้าก้อน หลังก้อน
ตามพื้นและผนังของโรงเรื่องเห็ด
เพื่อให้เชื้อพลายแก้วกระจายไปทั่วก้อนเห็ดและโรงเรือนเห็ด

หลังจากที่ทดลองฉีดเชื้อ บาซิลัส ซับทิลิส
พลายแก้ว ไป 2 ครั้งปรากฏว่า ก้อนเห็ดหูหนูที่เป็นราเขียว
ชะงักการเจริญเติบโตเชื้อราเขียวไม่มีการแพร่กระจายขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นมาอีกและที่สำคัญเห็ดหูหนูยังออกดอกเหมือนเดิมอีกด้วยโดยปกติแล้วก้อนเห็ดก้อนไหนที่เป็น
ราเขียว
เชื้อราเขียวจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งก้อนอย่างรวดเร็วและเห็ดก้อนนั้นก็จะเสียในที่สุด

ตอนนี้คุณประนอม มหาไม้
ลดปัญหาจากเรื่องราเขียวในก้อนเห็ดหูหนูไปได้กว่า 80 % แล้วและคุณประนอม
ยังได้แนะนำ เชื้อ บาซิลัส ซับทิลิส พลายแก้ว
ให้กับกลุ่มที่เพาะเห็ดที่สนิทสนมรู้จักกันในอำเภอบ้านธิ ได้ใช้ด้วย
ซึ่งก็ป้องกันกำจัดเชื้อราเขียวในเห็ดหนูหนูได้เหมือนเช่นคุณประนอม มหาไม้เช่นกัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.02-9861680-2 หรือ 085-9205846
(คุณจตุโชค)

เขียนและรายงานโดย :
ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556  เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com