สมุนไพรชนิดหัว, สมุนไพร

ุกวาวเครือไทยได้สิทธิบัตรสหรัฐฯ

NULL

เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้พบกับ รศ.ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้คุยกันซักถามถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในบทบาทของการตัดแต่งพันธุกรรมว่ามีผลอย่างไรในอนาคต

fiogf49gjkf0d

และถึงตอนนี้ก็เลยวกเข้าไปถึงเรื่อง ลิขสิทธิ์ว่าหากเกิดต้องใช้พืชคัดแต่งพันธุกรรมมาปลูกแล้วจะต้องมีการจ่ายอย่างไร เมื่อถึงตอนนั้น ดร. วิชัย ก็บอกว่า อย่าเพิ่งวิตกกันถึงตอนนั้นเลย ในส่วนของลิขสิทธิ์นั้นหากจดที่ไหนก็ครอบครองกันในที่นั่น

แล้ว ดร. วิชัย ก็บอกต่ออีกว่า ที่น่ายินดีมากก็คือ ตอนนี้ สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ หมายเลข 6,673,377 ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 เป็นสิทธิบัตรพื้นฐานมาจากการขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นคำขอไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2542

         สิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯ มีชื่อว่า Extracts derived form puerario mirifica, Butea superba and/or Mucuna collettit and extraction thereof ( สารสกัดที่ได้จากกวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กวาวเครือแดงและ/หรือกวาวเครือดำ และการใช้ประโยชน์จากสารสกัดดังกล่าว) ซึ่งสารสกัดนี้ ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร์ เป็นผู้ประดิษฐ์

         จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยในกลุ่มกวาวเครือได้รับความเชื่อถือในประเทศตะวันตกว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีการออกฤทธิ์ได้จริง เมื่อสินค้าเหล่านี้นำเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐฯ ก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา

          การได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐฯ ในครั้งนี้ เป็นการบันทึกวรรณกรรมว่า มีนักวิจัยไทยได้รับสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์กวาวเครือแล้วในสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรกวาวเครือโดยนักวิจัยและบริษัทญี่ปุ่นหลายรายการที่ทำขึ้นภายหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2547 ที่จะต้องใช้สิทธิบัตรเป็นฐานในการค้า

          จึงเป็นการประกาศว่า สินค้ากวาวเครือจากประเทศไทยสามารถเข้าไปจำหน่ายในอเมริกาใต้ โดยจะไม่ถูกปิดกั้นเหมือนสินค้ากวาวเครือของญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น

          ในการที่ได้สิทธิบัตรครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยไทยได้มีความตระหนักในความสำคัญกับการจดสิทธิบัตรมากขึ้น ซึ่งทำให้งานวิจัยสมุนไพรไทยสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้อย่างคุ้มค่า และไม่ถูกปิดกั้นจากสิทธิบัตรของบริษัทต่างประเทศ

          …ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของสินค้า และงานวิจัยไทย…ที่จะไม่ได้ให้ใครมาชุบมือเปิด… เอาผลประโยชน์ไปเก็บเกี่ยวกินเอาง่าย ๆ

ที่มา : ดอกสะแบง. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 55 ฉบับที่ 17,051 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2547 หน้า 7.