โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ีแก้ปัญหาแมลงวันล้นเมือง

NULL

ต้นกรกฎาคมมีข่าวใน น.ส.พ.สยามรัฐ เรื่องแมลงวันจำนวนมากมายมหาศาลอพยพมาอยู่ในตลาดแหล่งหนึ่ง อำเภอรัษฎา แมลงวันมีมากจนต้องกางมุ้งกินข้าว เป็นที่หวั่นเกรงวาจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคให้ระบาดไปได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ไม่ทราบว่าแมลงวันมาจากที่ใด เพราะคอกไก่มีฟาร์มเดียวและดูแลดี มูลไก่ไม่มากพอให้เกิดการเพาะแมลงวันได้มากมายขนาดนั้น

         

fiogf49gjkf0d

ที่จริงแมลงวันสามารถเพาะขยายพันธุ์มาเศษผลไม้ที่สุกเน่าเละ เศษอาหารต่าง ๆ เศษขยะ หรือตามส้วมที่มีรูรั่ว ตามคอกสัตว์ต่าง ๆ โรงงานอาหารกระป๋องที่มีเศษเหลือของวัตถุดิบ คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องหาให้พบจนได้ว่าแหล่งขยายพันธุ์แมลงวันอยู่ที่ใด เพื่อจะได้แก้ไขที่ต้นเหตุ อย่างไรก็ตามแมงวันบ้านก็บินมาได้จากที่ไกล ๆ ดังนั้นอาจเพาะขยายพันธุ์ที่อื่นแล้วอพยพเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหมู่บ้านนั้นมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลิ่นดึงดูดแมลงวัน

         การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการฆ่าตัวแมลงวันที่เกิดมาแล้วอาจใช้กรงดักแมลงวันแบบของอิสราเอล หรือใช้กลิ่นล่อให้แมลงวันตกน้ำ หรือใช้เหยื่อล่อให้มากินอาหารแล้วใส่สารพิษฆ่าแมลงปนในอาหารนั้น หรือใช้กาวเหนียวพ่นบนสีเหลืองให้แมลงบินมาเกาะแล้วบินออกไม่ได้ หรือหลายวิธีร่วมกัน


ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์