โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่

อ้อยผลผลิตดี ลดการใช้ปุ๋ย ต้นทุนต่ำด้วยพูมิชซัลเฟอร์

เรื่องที่ผู้เขียนจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตค่อนข้างสูงเลยที่เดียวมาบอกเล่าเก้าสิบให้กับท่านสมาชิกที่ปลูกอ้อยอยู่ในเวลานี้ได้ทราบข้อมูลของเพื่อนสมาชิกที่ปลูกอ้อยเหมือนกัน เผื่อจะได้เป็นข้อมูลหรือเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้ในไร่ของท่าน เกษตรกรท่านนี้ไม่ใช่ใครอื่นคือคุณบุญลอง ประทุมมาหรือพี่ลอง อาชีพหลักมนุษย์เงินเดือนในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งย่านนวนคร ที่ปลูกอ้อย 5 ไร่ เป็นที่ของพ่อตาเดิมทีตรงไม่ได้ทำอะไร รกร้างว่างเปล่า พี่ลองเลยขอพ่อตาลองเอาอ้อยไปปลูกดู ซึ่งก็ปลูกแบบฝากเทวดาเลี้ยง ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนัก แบบชาวไร่อ้อยท่านอื่นๆทั่วไปหลังจากนำพันธุ์อ้อยมาปักลงในแปลงประมาณ 1 เดือนก็ได้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 6 กระสอบ ผสมร่วมกับพูมิชซัลเฟอร์ 5 กระสอบหว่านไปในไร่อ้อยทั้ง 5 ไร่ที่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการสอบถามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้คำตอบว่า พี่ลองได้ปลูกอ้อยมา 2 ปีหรือว่าปลูกอ้อยมา 2 ตอแล้วผลผลิตที่ได้ 2 ปีที่ผ่านมาพอๆกันคือเกือบ 100 ตัน ซึ่งปีแรกขายอ้อยเป็นท่อนพันธุ์ให้กับเกษตรกรใกล้เคียงส่วนปีนี้ที่พึ่งตัดไปได้ผลผลิต 98 ตัน ได้ขายเข้าโรงงานอ้อยไปแล้ว นอกจากยังบอกตบท้ายอีกว่า ผลผลิตที่ไร่ของพ่อตาตัวเองนั้นสูงกว่าไร่อ้อยเจ้าอื่นๆในย่านอำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี กว่าครึ่งแถบนี้ผลผลิตอ้อยอย่างมากสุดไม่เกิน12 ตันต่อไร่ แถมยังต้องใส่ปุ๋ย 2-3 ครั้งต่อรอบ ต่างจากพี่ลองที่ใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียว และยังบอกอีกว่าปัจจัยที่ทำให้อ้อยที่ปลูกได้ผลผลิตดีน่าจะมาจากพูมิชซัลเฟอร์ ที่คอยจับตรึงปุ๋ยให้ละลายช้าลง ทำให้อ้อยมีปุ๋ยกินเป็นเวลานาน ประกอบกับดินที่ปลูกเป็นดินใหม่ยังไม่เคยเพาะปลูกอะไรเลยทำให้สารอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินยังอุดมสมบูรณ์ทำให้อ้อยที่ปลูกได้สารอาหารที่เพียงพอ ทำให้การเจริญเติบโตดี พี่ลองบอกว่าตอนนี้กำลังจะใส่ปุ๋ยอ้อยตอที่ 3 แต่ก็ไม่ลืมนำพูมิชซัลเฟอร์มาผสมปุ๋ยหว่านเหมือนก่อน ได้ผลเป็นอย่างไรผู้เขียนจะเก็บข้อมูลมาบอกเล่าเก้าสิบให้กับพี่น้องชาวเกษตรปลอดสารพิษอย่างแน่นอนครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.02-9861680-2 หรือ 085-9205846 (คุณจตุโชค)เขียนและรายงานโดย : คุณจตุโชค จันทรภูมี (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
สอบถามติชมได้ที่ thaigreenagro@gmail.com