เห็ดนางรม นางฟ้า, สารพันเห็ด

อุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือน…สำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

ช่วงมีนา-เมษาของทุกปีผู้เพาะเลี้ยงเห็ดมักจะประสบปัญหาเห็ดไม่ออกดอกหรือออกน้อย
ผลผลิตลดลง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงนี้
อุณหภูมิที่สูงเกินไปส่งผลให้เห็ดไม่ออกดอกโดยเฉพาะเห็ดนางฟ้า
ซึ่งโดยปกติช่วงอากาศร้อนเห็ดก็ไม่ค่อยออกดอกอยู่แล้ว แต่หากร้อนเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้เห็ดหยุดการเจริญเติบโต
ไม่สร้างเส้นใย ไม่เดิน ส่งผลให้เห็ดไม่ออกดอกเหมือนปกติ
เนื่องจากอากาศร้อนและความชื้นน้อยควบคุมไม่ได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเห็ดนางฟ้าภูฐาน     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเห็ดนางฟ้าภูฐาน

     

เห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดที่นิยมเพาะเลี้ยงกันมาก
เนื่องจากเลี้ยงง่าย ซื้อขายง่าย ราคาไม่แพง
แต่ก็เจอปัญหามากที่สุดเพราะเห็ดชนิดนี้ชอบอากาศเย็นชื้นประมาณ  20-30
?c กลับกันหน้าร้อนปัจจุบันนี้อุณหภูมิสูงถึง
36-40
?c หรือมากกว่า ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเห็ดออกดอกน้อยลง
ต่างกับหน้าฝนและหน้าหนาว 
สมมุติว่า…มีเห็ดนางฟ้า 3,000 ก้อน เก็บผลผลิตได้ 30-40 กิโลกรัมต่อวัน
แต่พอหน้าร้อนอาจจะลดเหลือแค่วันละ 10 กิโลกรัมหรือไม่ถึง ทำให้สูญเสียรายได้
ยิ่งกว่านั้น…รายที่ซื้อก้อนมาเปิดดอกก็ยิ่งขาดทุนหนักไปกว่าเก่าอุณหภูมิ…ในโรงเปิดดอกถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเจริญของเส้นใยเห็ด 
ยิ่งเป็นเห็ดนางฟ้าอุณหภูมิที่เหมาะสมต้องอยู่ระหว่าง 26-30
?c จึงจะได้ดอกเห็ดที่ใหญ่มีน้ำหนัก ผลผลิตมาก หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15
?c หรือสูงกว่า 35 ?c แล้ว
เห็ดชนิดนี้จะไม่ออกดอก ในกรณีที่ก้อนเห็ดได้รับอุณหภูมิที่ต่ำบ้างบางช่วงสั้นๆในเวลากลางคืน
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดดอกได้ดีขึ้น ความชื้น…ก็สำคัญไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงเปิดดอก
โรงเรือนต้องเก็บความชื้นได้ดี และความชื้นที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 80 %  เนื่องจากความชื้นเป็นตัวแทนของน้ำที่มีผลโดยตรงต่อการออกดอกของเห็ด
ส่วนการเพิ่มผลผลิตดอกเห็ด หรือยืดอายุก้อนเชื้อให้นานขึ้นนั้น
ไม่ควรใช้ยูเรียโดยเด็ดขาด ควรใช้อาหารเสริมที่ได้จากสารอินทรีย์แทน
เหตุผลก็เพราะว่าในการเพาะเห็ดไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีได้เหมือนอย่างพืชใบเขียว
ใช้แค่อาหารเสริมที่ได้จากสารอินทรีย์ก็เพียงพอ อย่างเช่นน้ำหมักผลไม้
สารสกัดเปลือกไม้ น้ำหมักจากขาเห็ดตีนเห็ดเศษเหลือจากการตัดแต่งดอกเห็ด
หรือแร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด หรืออาหารเสริมเห็ดดีพร้อมที่เป็นอาหารเห็ดโดยตรง
ซึ่งอาจต้องอาศัยการฉีดพ่นบ่อยๆหลังเก็บดอกในแต่ละรอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680 -2 หรือผู้เขียน
081-3983128 ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001,
tga002, tga003, tga004
*** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แร่ธาตุและอาหารเสริมของชมรมเกษตรผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แร่ธาตุและอาหารเสริมของชมรมเกษตร

คุณเอกรินทร์ ช่วยชู
(นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com