สารพันเห็ด, เห็ดหอม

อุณหภูมิกับการเกิดดอกเห็ดหอมและเห็ดโคนญี่ปุ่น

NULL

 เห็ดที่มีราคาดีเสมอต้นเสมอปลายตลอดช่วงปี 2546 นี้ ซึ่งเป็นเห็ดเมืองหนาวที่นำมาปลูกในไทยก็คือเห็ดโคนญี่ปุ่นและเห็ดหอม สำหรับเห็ดหอมมีความต้องการของตลาดสูงกว่า มีการแจ้งราคาซื้อขายในตลาดขายส่งทุกวันที่ thaifruitnews.com ส่วนใหญ่ราคา 160-220 บาท/กก. เห็ดโคนญี่ปุ่นหรือเห็ดยานากิ (บางคนเรียกยานางิ) จะมีราคาหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 120 บาท/ราคาขายส่งพ่อค้า 140 – 160 บาท/กก. ราคาขายในห้าง 200-240 บาท/กก. เห็ดหอมนั้นเป็นที่รู้จักดีมานานแล้ว แต่เห็ดยานางิเป็นเห็ดที่นำเข้ามาปลูกในไทยได้ไม่ได้นานนัก ก้านดอกกรุบกรับคล้ายเห็ดโคน จึงมีคนเรียกเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่น

fiogf49gjkf0d

เห็ดโคนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเห็ดปลวก เพียงแต่ก้านดอกมีรสชาติเหมือนเห็ดโคน และเห็ดนี้นำมาจากญี่ปุ่นเท่านั้น ชื่อเดิมคือเห็ดยานากิ เป็นเห็ดกินตอไม้ ซากต้นไม้ผุผังในเมืองหนาว มักออกดอกเป็นกลุ่ม อาศัยคุณสมบัติในการย่อยตอไม้คือมีเซลลูเลส ทำให้เพาะได้ทั้งบนตอไม้และในถุงขี้เลื่อยแบบเดียวกับเห็ดนางรมนางฟ้า เห็ดในถุงต่าง ๆ เห็ดโคนญี่ปุ่นย่อยสลายเนื้อไม้ได้อย่างช้า ๆ ก้อนเชื้อไม่ยุบเร็ว ทำให้เกษตรกรไม่ทิ้งก้อนเชื้อง่าย ๆ บางครั้งรอเก็บดอกเห็ดได้เป็นปีหรือกว่าก้อนเชื้อเก่าจะถูกรา ไร เข้ารบกวนได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรขาวใหญ่ ผลผลิตจะลดลงเป็นอย่างมาก

          เนื่องจากเป็นเห็ดเมืองหนาว หากปลูกโดยอาศัยดินฟ้า อากาศในประเทศไทย เดือนระหวางหน้าร้อนจะเกิดดอกเห็ดน้อยอย่างยิ่งในฤดูฝนออกดอกปานกลางในฤดูหนาวจะเกิดเห็ดมากว่าอีก 2 ฤดูที่กล่าว ผู้คิดจะลงทุนทำเห็ดโคนญี่ปุ่นต้อคิดให้รอบคอบ อย่าดูงานหน้าหนาวแล้วคิดเฉลี่ยแต่ละเดือนเป็น 12 เดือน เพราะผลผลิตต่างกันมากมาย แต่อาจเอาเทคนิคกระตุ้นด้อยน้ำเย็นให้ออกดอกมาใช้ ก็จะออกดอกเพิ่มได้แบบเห็ดหอม

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์