ข่าวเกษตร

อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) กับ ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส) ใช้กำจัดเชื้อราทดแทนการใช้สารเคมี

ช่วงหน้าฝนแบบนี้มักมากับความชื้นในอากาศที่สูงขึ้น สิ่งที่ตามมาด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นก็คือโรคพืชต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื่อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคราสนิมขาวในผัก โรคเหี่ยว ฯลฯซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเกษตรทุกปีขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลจะเป็นมากหรือน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าพืชเริ่มแสดงอาการก็จะฉีดพ่นด้วยเคมีเพราะมองว่ารวดเร็ว ทันใจ แต่ปัญหาที่ตามมาคือมีสารพิษตกค้างในพืช ในดิน แปลงปลูกของเกษตรกร ทำให้ผู้ฉีด เจ็บไข้ไม่สบายเนื่องจากได้รับสารพิษมากในเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีโยชน์ต้องสูญเสียไป และพอฉีดไปสักพักก็มักจะเกิดปัญหาตามมา คือโรคจะสร้างความต้านทานต่อยา หรือที่เราเรียกว่า ดื้อยา ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนยาชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น ใช้ในจำนวนมากๆ ทำให้สิ้นเปลือง และไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร วันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำว่าให้ลองใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคเชื่อราคือใช้อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า) ผสมน้ำฉีดพ่นสลับกับไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส)ฉีดพ่น ตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลูก จะได้ค่อยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อราที่อาจจะปลิวมาตามสายลม เชื้อ2ตัวนี้ จะทำหน้าที่เหมือนตำรวจและทหารคอยควบคุมไม่ให้โรคเข้ามาในแปลง ถึงเป็นโรคแล้วก็ยังใช้เชื้อ 2 ตัวนี้ในการกำจัดได้เหมือนกัน ช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมี ที่เป็นอันตราย ต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อม วิธีใช้ ให้ใช้ในอัตรตราอัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง ทั้งบนใบและใต้ใบ ทุกๆ7 วัน ถ้าระบาดหนัก ก็ทุก3วันครั้ง การใช้วิธีนี้ มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคและปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ประหยัดและลดต้นทุนได้อย่างมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคดื้อยาอีกด้วย หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือต้องข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนคุณบรรเจิด ยิ่งวงษ์ (ฝ่ายขายกรุงเทพและปริมญฑล)

092-7744902 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com