โรคแมลงศัตรูพืช, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด

“อินดิวเซอร์” ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว

fiogf49gjkf0d
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รากเน่าโคนมะนาว     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รากเน่า โคนมะนาว

                      ถ้าพูดถึงโรคของมะนาวแล้วอันดับหนึ่งน่าจะเป็นโรคแคงเกอร์
รองลงมาก็น่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ที่ทำให้มะนาวของท่านแห้งตายได้
บทความตอนนี้ผู้เขียนขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว เพราะฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ทำให้ดินมีความชื้นสูงตามไปด้วย แต่ก็ใช่ว่าในฤดูแล้งจะไม่มีโอกาสเป็น
ฤดูแล้งก็สามารถเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาวได้เหมือนกัน
สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่า (
Phytophthora parasitica Dastur ) เชื้อราโรคพืชกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในดินปรกติอยู่แล้ว
มันรอเวลาที่ต้นพืชหรือต้นมะนาวที่ปลูกอ่อนแอหรือไม่มีภูมิคุ้มกันโรค
เชื้อราไฟท้อปโธร่าก็จะเข้าเข้าลาย
สังเกตได้จากเวลาพบว่ามะนาวเป็นโรครากเน่าโคนเน่า
จะไม่พบการระบาดทั่วทั้งแปลงแต่จะพบเป็นบางต้นและค่อยๆลุกลามไปยังต้นข้างเคียงนั้นแสดงให้เห็นว่า
เชื้อราไฟท้อฟโธร่า จะเข้าทำลายต้นที่อ่อนแอมีภูมิคุ้นกันต่อโรคต่ำที่สุด
แต่ถ้าดูแลให้ต้นมะนาวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้ว
อัตราการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าก็จะลดลงตามไปด้วย

   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อินดิวเซอร์

              ลักษณะอาการของเชื้อราไฟท้อฟโธร่า
(
Phytophthora parasitica Dastur ) จะเข้าทำลายรากฝอย
รากแขนง และตามโคนต้นของมะนาว
ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูกมะนาวจะไม่ทราบเลยว่าต้นมะนาวที่ปลูกเป็นโรครากเน่าโคนเน่าจนกว่าต้นมะนาวจะเริ่มแสดงอาการออกมาให้เห็นทางใบคือ
ใบของมะนาวเริ่มมีอาการเหลืองซีดโดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อนแล้วค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆ
และใบก็จะเริ่มร่วงไปเรื่อยๆจนหมดต้นในที่สุด จากนั้นกิ่งของมะนาวเริ่มแห้ง
และต้นมะนาวก็จะยืนต้นตายในที่สุด
โรครากเน่าโคนเน่านี้จะไม่น่ากลัวเลยถ้าเกษตรกรที่ปลูกมะนาวรู้จักป้องกันตั้งแต่มะนาวยังไม่เป็นโรคไม่ใช่ว่าปลอดให้มะนาวแสดงอาการก่อนค่อยรีบมารักษาทีหลังเพราะกว่าที่เราจะรู้ตัวว่ามะนาวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าก็อาจรักษาไม่ทันแล้ว

          วิธีป้องกันหรือรักษาตามแนวทางของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า หรือชื่อทางการค้าชื่อว่า
อินดิวเซอร์ในการป้องกันกำจัด
ให้
อินดิวเซอร์เป็นเสมือน ร.ป.ภ.
หรือ ยามคอยเฝ้ารากของต้นมะนาวไว้ไม่ให้มีเชื้อรา ไฟท้อฟโธร่า (
Phytophthora
parasitica Dastur ) เข้ามาทำลายต้นมะนาวของเราได้

ส่วนวิธีการใช้อินดิวเซอร์
นั้นสามารถใช้คลุกผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในอัตราส่วนเชื้ออินดิวเซอร์” 1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม คลุกผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปโรยรอยๆโคนต้นของมะนาว ต้นละ
ครึ่งกิโลกรัม ทุกๆ
2 สัปดาห์ หรือ เดือนละ 1 ครั้ง หรือจะใช้วิธีผสมน้ำฉีดพ่นก็ได้โดยใช้อินดิวเซอร์
50 กรัม ผสมน้ำ 20
ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณต้นมะนาวก็ได้ครับ ทำอย่างนี้ เดือนละ
2 ครั้งเพื่อให้มีเชื้ออินดิวเซอร์อยู่เป็นยามเฝ้ารากมะนาวไว้แล้วใช้หินแร่ภูเขาไฟพูมิชซัลเฟอร์โรยรอบๆทรงพุ่มของต้นมะนาวเพื่อให้พูมิชซัลเฟอร์ช่วยสร้างภูมิคุ้นกันโรคพืชของมะนาวกลับมาอีกครั้ง
เพียงเท่านี้แล้วรับรองมะนาวที่ท่านปลูกไว้จะปลอดภัยต่อโรครากเน่าโคนเน่าครับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
คุณจตุโชค จันทรภูมี โทร.
085-9205846
หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.
02-9861680

 

เขียนและรายงานโดย

นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)