ข้อมูลเกี่ยวข้องปลาสวยงาม, ปลาสวยงาม

อาหารปลา : เลี้ยงปลาโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเม็ดของบริษัท

NULL

                การเลี้ยงปลาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการให้อาหารแก่ปลาจนเหมือนกับว่าจะต้องซื้ออาหารเม็ดจากบริษัทเอกชนเท่านั้น พอปลาจะมีราคาแพง, อาหารก็จะแพง ทำให้กำไรของเกษตรกรเหลือน้อย บางครั้งถึงกับขาดทุนก็มี อย่างไรก็ตามเกษตรกรในระบบทำไร่นาสวนผสมยังมีทางเลือกอื่นอยู่บ้างที่จะไม่ต้องพึ่งพาอาหารเม็ดของบริษัท เช่น เลี้ยงปลากินพืช (ปลาตะเพียน ปลาเนา ฯลฯ)ปลากินไรน้ำและน้ำเขียว หรือแพลงก์ตอนในน้ำ เช่น ปลากระดี่, ปลาสลิด, ปลานิล, ปลาหมอตาล ฯลฯ เป็นต้น

fiogf49gjkf0d

                พืชอาหารปลาอาจเป็นหญ้าขน หญ้าเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ผักบุ้ง ผักกาด ใบผักต่างๆ  ที่ไม่ได้ฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช, แทน และสาหร่าย ปลาเหล่านี้มักสามารถกินแมลงได้ด้วย ติดดวงไฟล่อแมลงเหนือบ่อปลา เปิดไฟเวลากลางคืน แมลงมาเล่นไฟ ตกลงในบ่อ ก็กลายเป็นอาหารปลาเป็นการลดแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกัน

                ปลาที่กินน้ำเขียว หรือกรองน้ำกินจะมีเครื่องกรองน้ำอยู่ข้างกระพุ้งแก้ม  ปลาอ้าปากอมน้ำแล้วปิดปาก ดันน้ำผ่านที่กรอง สาหร่าย ไรน้ำ จุลินทรีย์อย่างตัวโต อาหารชิ้นเล็กๆ  จะติดที่กรอง ซึ่งปลากินเป็นอาหาร น้ำที่ถูกกรองจะใสขึ้น ถ้าน้ำใสจัดปลาจะไม่โต เนื่องจากน้ำใสไม่มีอาหาร นำปุ๋ยอินทรีย์ หรือมูลสัตว์ หรือเศษพืชห่อด้วยมุ้งไนลอน หรือมุ้งเขียวลงแช่ในน้ำ 3-5 วัน สารอินทรีย์ที่ละลายได้ซึมออกมา เกิดบักเตรีจำนวนมาก เป็นอาหารของไร ซึ่งไรเป็นอาหารของปลา เพิ่มไรได้โดยหว่านภูไมท์ซัลเฟต 20 กก./ไร่  ถ้าจะเพิ่มสีเขียวของน้ำก็ละลายยูเรีย 1-5  กก. หว่านในพื้นที่ 1  ไร่ หรือใช้น้ำล้างคอกสัตว์ จะเป็นปุ๋ยของสาหร่าย, น้ำก็จะเขียวขึ้นรวดเร็ว ปลาก็จะโตขึ้นโดยน้ำเขียวนี้ www.thaiagro.com.

ที่มา : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,048  วันพุธที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 10.