การเกษตร

อาชีพเกษตรกรรมทำแล้วดีจริง ๆ รึ???

อาชีพเกษตรกรรมนับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนในสาขาอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ต่างมุ่งพุ่งความสนใจอยากจะมาทำเพื่อความอิสระของชีวิต ด้วยการเป็น “นายของตัวเอง” บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ล้มเหลว ในห้วงช่วงเกือบสิบปีมานี้ เท่าที่ได้ติดต่อสอบถามพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกของชมรมฯ ก็ทำให้ทราบว่า เกินกว่าครึ่งไม่ประสบความสำเร็จ ต้องหันกลับไปหางานทำหรือรายอื่น ๆ เพื่อยังชีพกันต่อไป เนื่องด้วยอาชีพ “เกษตรกรรม” ไม่ใช่เรื่องง่าย ตามคำพูดที่สวยงามของนัก “จินตเกษตร” การลงทุนในภาคเกษตรก็เหมือนกับการลงทุนในภาคธุรกิจอื่น ๆ เมื่อนำเงินก้อน เงินเก็บที่สะสมไว้มาลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน ระบบน้ำ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยยา ฯลฯ ทุนที่ลงไปก็จะต้องรอกำไรจากการขายผลผลิต เหมือนกับการขายสินค้าบริการต่าง ๆ สินค้าภาคอื่น ๆ บางอย่างเมื่อเลยกำหนดเวลาอาจจะไม่เสียหายเน่าเสียเหมือนสินค้าภาคการเกษตร ดังนั้นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วตรงกับช่วงราคาตกต่ำ ก็จำเป็นต้องขายไปในราคาต่ำ ๆ ขาดทุนบางครั้งก็ต้องยอม เป็นสินค้าที่ผู้ผลิต “เกษตรกร” ไม่สามารถ “กำหนดราคา” ได้ด้วยตนเอง การเพาะปลูกเมื่อผ่านระยะเวลาจนใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิต เรียกว่าจะได้เงินอยู่รอมร่อแล้ว…แต่บางครั้งก็ต้องเจอกับโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทำลาย น้ำท่วม ฝนแล้ง จนทำให้ผลิตผลเสียหายไปต่อหน้าต่อตาก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมาย

 

 

ผู้ที่มีสายป่านยาวก็อาจจะทนทำไปได้สักรอบสองรอบด้วยความหวังอยากจะคืนทุน แต่ผู้ที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต้องทยอยพับโครงการกันไป ดังนั้นผู้ที่คิดจะลาออกจากงานหันมาทำเกษตรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี เพราะอาชีพเกษตรกรรม “ไม่ใช่เรื่องง่าย” ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายอย่างในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือปัจจัยเกี่ยว “ดิน, น้ำ, อากาศ, แสง, ปุ๋ยยาฮอร์โมน, กีฏโรคแมลงศัตรูพืช, พยากรอากาศ, พันธุ์ศาสตร์, ประสบการณ์, ความชอบที่แท้จริง ฯลฯ ซึ่งถ้าอยากจะทำจริง ๆ ควรเริ่มลงมือลงแรงแต่เพียงน้อย ๆ ไปก่อน และที่สำคัญควรทำงานไปด้วย หาเวลาว่างหรือหาผู้ช่วยทำเกษตรไปด้วย จนกว่าจะเห็นความชัดเจนจากรายได้ภาคการเกษตรว่าสามารถเลี้ยงดูชีวิตและครอบครัวเราได้ จึงค่อยลาออก ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะคิดเปลี่ยนแปลง

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com