ปลา, ประมง-สัตว์น้ำ

อากาศหนาว ปลากินอาหารน้อย ชะลอการให้อาหาร

fiogf49gjkf0d

สภาพอากาศที่หนาวเย็น
บนบกว่าหนาวแล้วในน้ำก็คงหนาวกว่าหรือก็ไม่แตกต่างกันเลย
(สงสัยต้องถามน้องปลา)อุณหภูมิของน้ำที่เย็นลงตามสภาพของฤดูกาลจะส่งผลกระทบให้ปลาหยุดกิจกรรมต่างๆรวมถึงการกินอาหารด้วย
เมื่อพลังงานถูกใช้น้อยลง พลังงานก็สูญเสียน้อย
การเติมพลังงานหรือการกินอาหารของปลาก็น้อยตามลงไปด้วย
แต่ถ้ายังมีการให้อาหารอยู่เท่าเดิมเศษอาหารก็จะตกค้างสะสมบูดเน่าอยู่ที่พื้นบ่อมากเกินไป
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้อาหารในจำนวนที่น้อยกว่าเดิมในสภาพอากาศหนาวเย็น
หรือแม้กระทั่งบรรยากาศฟ้าหลัวฟ้าปิด
หรือจะใช้วิธีการสังเกตโดยการเช็คหรือตรวจสอบจากยอ
ว่ามีเศษอาหารเหลือตกค้างในยอมากน้อยเป็นอย่างไร
แล้วปรับปริมาณการให้อาหารตามความเหมาะสมจากเศษอาหารที่เหลือในยอ
จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร ช่วยลดจำนวนปลาตาย
ช่วยลดภาวะน้ำหนืดสีน้ำเขียวเข้มจากแพลงค์ตอนบูมได้มากfiogf49gjkf0d

เศษอาหาร
เศษอินทรีย์วัตถุที่ร่วงหล่นตกค้างอยู่ที่พื้นบ่อจะค่อยๆบูดเน่าย่อยสลายกลายเป็นก๊าซของเสีย
อย่างเช่น ก๊าซไฮโดรเยนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)
,ก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซมีเทน ก๊าซต่างๆเหล่านี้ถ้ามีการสะสมจนเพิ่มปริมาณมากขึ้น
ก๊าซออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตในน้ำรวมทั้งปลาใช้ในการดำรงชีวิตจะถูกแทนที่ด้วยก๊าซของเสีย
ทำให้มีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก ปลาจะลอยหัวฮุบอากาศที่ผิวน้ำเกิดภาวะเครียด
เบื่อไม่กินอาหาร ถ้าปริมาณก๊าซของเสียมากโดยเฉพาะแอมโมเนียจะส่งผลให้ปลาตาบอด
ขับถ่ายของเสียออกมาได้ยากเนื่องจากปริมาณก๊าซแอมโมเนียในน้ำมีสูงกว่า
ถ้าปล่อยทิ้งไว้ยาวนานปลาจะมีการเจริญเติบโตช้า จำนวนการตายเพิ่มสูงยิ่งขึ้น
ต้องวิดบ่อจับก่อนกำหนดปลาไม่ได้ขนาด ราคาเสีย
ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนจากการประกอบอาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การบรรเทาแก้ไขปัญหาสามารถทำได้โดยส่วนหนึ่งให้ทำการเพิ่มระดับน้ำให้สูงอยู่ที่ระดับ
1.8 – 2.0
เมตรพยายามรักษาระดับของน้ำให้คงที่อย่าให้ลดต่ำลงกว่านี้
คือจะได้ช่วยบรรเทาก๊าซพิษให้เจือจาง
ลดปริมาณการปล่อยปลาให้น้อยลงอย่าปล่อยหนาแน่นมากเกินไป เพราะจะยิ่งดูแลเลี้ยงดูลำบาก
ให้อาหารแต่พอดีอย่ามีเศษอาหารเหลือตกค้างมาก
โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ
ควรเพิ่มจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนโดยตรงอย่างเช่น บาซิลลัส
MT ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในการย่อยสลายวัสดุที่ตกค้างจากอาหารปลาโดยตรง
ไม่ใช่จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่เต็มไปด้วยยีสต์ รา โปรโตซัว ฯลฯ
ที่ส่วนใหญ่จะย่อยสลายได้แต่กลุ่มของแป้งอ่อนๆ
และอินทรีย์วัตถุทั่วไปเหมาะต่อการนำไปทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
ไม่ทำงานเฉพาะเจาะจงโดยตรงไปที่ขี้ปลาและเศษอาหารที่ผลิตมาจากวัสดุที่คัดเลือกมาอย่างดีมีโปรตีนสูงมากจนกระบวนการย่อยสลายของปลาไม่สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด
ประชากรปลาที่มีมากกว่าปรกติต่างจากแม่น้ำลำคลองเมื่อเทียบกันจำนวนหัวต่อตารางเมตรของเสียย่อมมากเป็นธรรมดา
ดังนั้นจึงควรต้องเพิ่มประชากรทำความสะอาดให้เท่าเทียมกันด้วยจึงจะเหมาะสม จุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายต้นเหตุของของเสียให้น้อยลง
แต่ในรูปของก๊าซจุลินทรีย์ไม่สามารถจับตรึงได้
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องไม่ลืม สเม็คโตไทต์
หินแร่ภูเขาไฟที่มีรูพรุนมหาศาลผ่านการเดือดพล่านจากอุณหภูมิเป็นล้านๆองศาจะช่วยจับสารพิษ
จับตรึงก๊าซของเสียไม่ให้เป็นอันตรายต่อปลา
(ในอดีตเป็นที่นิยมเฉพาะในกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟ)
จะช่วยลดอัตราการตายของปลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูกาลที่หนาวเย็นนี้

คุณมนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com